Pályázat egyetemi hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója tiszteletére

2010. szeptember 17. péntek, 22:31 admin
Nyomtatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója tiszteletére

A pályázat célja:

Az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést, megismerni akarást és tudást.

Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

 

A pályázók köre: magyar tannyelvű egyetemek, főiskolák hallgatói

A pályázat témája: Egyetemem 1956-os hősei

(Egyetemük, főiskolájuk egy 1956-os hősének (tanár, diák) bemutatása interjú, elbeszélés vagy tanulmány formában.)

A pályázat műfaja: interjú, elbeszélés, tanulmány

A pályázat lebonyolításának részletei:

A pályamű terjedelme ne haladja meg az 50 gépelt oldalt.

A pályaművet nyomtatott és digitális (CD, DVD) formában kérjük.

Egy pályázó több pályaművet is beadhat.

Kérjük, csatoljon az egyetemétől igazolást hallgatói jogviszonyáról.

A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat tekintjük érvényesnek.

A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakör szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.

A zsűri által javasolt pályaműveket az Alapítvány kiadványban jelenteti meg.

Az eredményről, a díjátadás helyéről és idejéről minden pályázót írásban értesítünk.

 

Beadási határidő: 2010. szeptember 30.

Eredményhirdetés: 2010. október 22.

Pályadíjak: I. díj 150 ezer Ft

II. díj 100 ezer Ft

III. díj 50 ezer Ft

 

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273 begin_of_the_skype_highlighting 30/99-85-273 end_of_the_skype_highlighting).

 

Budapest, 2010. február 29.