FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Itt a teljes lista: Ők írták az új drogstratégiát

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 

„Egy valamit érzelemmentesen is tudni kell elismerni: a szakmai múltat, tapasztalatot, tudást” - nyilatkozta a Heti Válasznak a grémium vezetője.


Egy héttel ezelőtt, augusztus 30-án hozta nyilvánosságra a NEFMI alá tartozó Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kötelékébe sorolt Nemzeti Drogmegelőzési Iroda vezetőjének szakmai összefogásával létrejött szakértői csoport Nemzeti Drogstratégia 2012-2020 címmel azt a vitaanyagot, melynek alapján jövő év tavaszára az országgyűlés elfogadhatja az új prevenciós és kezelési cselekvési tervet. A publikálást követő napokban átfogó elemzésből keveset, sommás véleményből, értékítéletből annál többet lehetett olvasni az anyaggal kapcsolatban. A Heti Válasz Online most az alapelveket rögzítő vitairat mögött álló szakértők portréit rajzolja meg.

A vezető

drogstrategia.hu oldalon olvasható szakértői névsor egyes tagjait a minisztérium választotta ki és kérte fel idén tavasszal. (Ez alól csak Buda Béla pszichiáter kivétel, aki később csatlakozott a munkaközösséghez.) A vitaanyag kulcsembere a munkacsoport-vezető dr. Grezsa Ferenc pszichiáter, a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda vezetője, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa. Az 54 éves orvos mintegy 30 éve foglalkozik drogprevencióval, mentálhigiénés hálózatfejlesztéssel, ifjúsági egészségneveléssel. Részt vállalt az első magyarországi drogambulancia 1986-os létrehozásában, majd vezetésében, tudományos munkásságának eredménye három önálló és öt szerkesztett kötet, tizenegy szaktanulmány.

Grezsa az MDF alapító tagja is volt, majd 1990 és 1994 között országgyűlési képviselő; frakcióigazgató és a Szociális, családvédelmi és egészségügyi bizottság tagja. Később a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának MDF-es delegáltja. Nevéhez fűződik a rendszerváltás korának egyik sokat emlegetett vitacikke, az Apák és fiúk c. dolgozat, mely szerint legalábbis problémás, hogy a régi rendszer vezető kádereinek gyerekei (mások mellett Bauer Tamás, Haraszti Miklós) politikai funkciót viselhetnek az új rendszerben.

A szakértő által jelenleg vezetett Nemzeti Drogmegelőzési Iroda a 2001 óta létező, korábban Felvinczi Katalin koordinálta Nemzeti Drogmegelőzési Intézet kormányváltás után létrejött jogutódja. (Felvinczi a nol.hu-n bírálta a friss tervezetet.)

Grezsa a drogstratégiai polémiák során jó ideje a károk és kockázatok helyett az egészséget, egészséges életmintákat fókuszba helyező nézetet vall. Nyilatkozatai szerint a szankcionálás helyett az egészség ügyét, a pozitív életmintákat kell vonzóvá, érdekessé tenni a fiataloknak, bizonyítva, hogy azok is lelkesítőek lehetnek számukra. Ez a szemléletmód az aktuális vitaanyagból is számos helyen visszaköszön.

A stratégia elkészítésének módjáról Grezsa Ferenc így beszélt a HVO-nak: „A közös munka májusban kezdődött, a teljes nyilvánosság előtt: a drogstrategia.hu oldalon folyamatosan közzétettük a menet közben keletkezett konferenciaanyagokat, részeredményeket. Nyolc ülésünk volt, ezalatt döntöttünk a stratégia szerkezetéről, majd párokban dolgoztunk, így építve tovább az anyagot. Végül egy háromfős munkacsoport szerkesztette a párok által készített javaslatokat" - Grezsa szerint a trió dolga kizárólag technikai volt, mivel kellett néhány ember, aki rászán a koncepcióra még 2-3 napot, összesít, szerkeszt. „Amúgy teljes, 100 százalékos az egyetértés a szakértői munkacsoport tagjai között, még vitákra sem nagyon emlékszem" - zárja az ismertetőt a pszichiáter.

A lelkigondozó

A vitaanyag másik központi személye Victorné Erdős Eszter református lelkész, lelki gondozó, addiktológiai konzultáns, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon és Válaszút Drogkonzultációs Iroda vezetője. Erdős férjével, Victor István lelkész-mentálhigiénés szakemberrel közösen 1989-től egy évtizeden át a reformátusok Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójának keretében a Zsibriki Drogterápiás Otthon vezetője is volt.

A 2010-es kormányváltást megelőző évek alatt a kábítószerrel kapcsolatos vitákban, bizottsági üléseken a Fidesz többször Erdőst invitálta szakértőnek, így a 2010-es fordulatot követő drogpolitikai irányváltáskor várható volt, hogy valamilyen felkérést kap.

„A koncepcióalkotás elején, az alapelvek kialakításánál ugyanúgy hozzászóltam az egészhez, mint a munkacsoportból bárki, csak a folyamat legvégén szakosodtunk, így én a kezelés területén vállaltam komolyabb részt, hiszen itt van a legnagyobb tapasztalatom" - fedi fel a Heti Válasz Online-nak Erdős, hogy a szöveg mely részénél kell keze nyomát sejtenünk. A stratégia további alakításakor - lelkészi hivatásától nem függetlenül - feladata az egyházi képviselőkkel való találkozás és egyeztetés megszervezése lesz.

A dokumentum nyilvánosságra hozatala óta eltelt hét vitáiról Victorné Erdős Eszter azt mondja, „nagyjából 10 éves tapasztalat, hogy súlyos csúsztatások vannak a drogpolitikai retorikában. Hallani, hogy milyen páratlanul kemény a magyar hozzáállás, közben viszont a legliberálisabb országokban (Hollandia, Svájc, Nagy-Britannia) sorban ismerik be kudarcaikat. Hollandiában jó ideje fokozatosan húzzák be a féket, Svájcban már arról beszélnek, hogy »elvesztettek egy generációt« a túlságosan megengedő kábítószer-stratégiának köszönhetően" - idézi a lelki gondozó, majd hozzáteszi: „jelen koncepció kialakításakor a saját klienseink véleményét is folyamatosan kikértem. Sokan talán meglepőnek találnák, mennyire egyet értettek az alapelvekkel. Akinek ugyanis az élete kis híján a függésen vérzett el, világosan látja, milyen kockázatos a megengedő drogpolitika" - mondja Erdős.

Az író-humánökológus

„Ha lehet így mondani, én vagyok a kakukktojás a csapatban" - kezd szerepének ismertetésébe Lányi András. Valóban, a döntően szakorvosi, pszichológiai és mentálhigiénés határterületekről érkező szakértői csapatban kívülállónak tűnik az író, egyetemi tanár. Lányi számára (akit elmondása szerint Grezsa Ferenc invitált a stábba) a drogpolitika nem szokványos pálya; környezetpszichológiai és pedagógiai tapasztalatai alapján választhatták a stratégia háttéremberének, de humánökológiai publikációi is felkelthették Grezsa figyelmét (a humánökológia - kis leegyszerűsítéssel - a természet, a kultúra és az ember kölcsönös kapcsolatainak tudománya).

A humánökológus a vitaanyag oktatási rendszerrel kapcsolatos részéhez tett hozzá legtöbbet. Ahogy fogalmaz: „Egyetlen igazi drogprevenció létezik: az oktatási reform."

Lányi András szerint rengeteg méltatlan támadás érte a vitaanyagot az elmúlt egy hétben. „Azért muszáj hozzátennem, hogy nagyon rossz légkörben indult a vállalkozás. Úgy látom, hogy az előző, 2009-ben elfogadott drogstratégia is jó szakemberek által készített, közel hibátlan anyag volt, bár igaz, hogy nagyon fontos volt kiegészíteni, új szempontokat belevinni; mégis, kommunikáció szempontjából komoly taktikai hiba volt Téglásy Kristóf részéről »vállalhatatlannak« nevezni, mert így túl sokan megsértődtek, akiknek egyébként nem kellett volna" - mondja a HVO-nak Lányi.

A „tanár úr a tévéből"

A csapat régi médiás arca Kály-Kullai Károly, a Sziget Droginformációs Alapítvány ügyvezetője. A tanár-szakértő korábban gyakori előadója (tanúságtevője) volt a Magyar Televízió Hajnali Gondolatok című vallásiműsorának, de visszatérő nyilatkozó volt a Nap-keltében és a Duna Tv-n is. Jelenleg a Sziget Alapítvány vezetése mellett óraadó a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében és a Sapientia Hittudományi Főiskola pszichológia tanszékén.

1981 óta foglalkozik drogprevencióval. Írásaiban, a vele készült interjúkban több helyen hangsúlyozza: hibás az a nézet, mely szerint a drogkérdés döntően rendészeti-hatósági kérdés; a törvény súlyos szava sokszor nehezíti a szenvedélybetegek sorsát. Szerinte a kábítószer-probléma kezelését emberközpontúvá kell tenni, melyhez nézete szerint a keresztény szellemű magatartás segíthet hozzá.

A Sziget Droginformációs Alapítványnak nincs köze a Sziget Fesztiválhoz, vagy a Sziget brandhez; a szervezet 1987-ben indult, úgynevezett alacsony küszöbű szolgáltatással (függő fiataloknak szóló anonim, ingyenes tanácsadás), „szigetként" a fővárosi lélektelen forgatagban. Jelenleg iskolai prevencióval, oktatófilmek készítésével, szenvedélybetegek közösségi ellátásával foglalkoznak.

A pszichológus Debrecenből

Berényi András addiktológiai és klinikai szakpszichológus, mentálhigiénés szakember és családterapeuta. Lokális gondolkodó: 2001-ben a Debreceni Egyetem vezetése őt bízta meg a helyi Mentálhigiénés Program elindításával, publikációjában foglalkozott a debreceni drogtérkép megrajzolásával, hajdú-bihari fiatalok kutatásával. „Keresem az utat az emberekhez, a Teremtőhöz, magamhoz és azokhoz, akik másképpen látják a világot és akiket a világ is másképpen lát" - írja önéletrajzában.

Berényi a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke is. A jelenleg nagyjából 20 munkatársat foglalkoztató, szintén debreceni szervezet 1990-ben alakult; szenvedélybetegek nappali ellátásával, közösségszervezésével, jogi és pszichológiai tanácsadással foglalkozik.

Publikációjában Berényi András gyakran különböztet meg legális drogokat (alkohol, nikotin és különböző nyugtatók) és illegális drogokat. Ezen nézet - ha olykor ellentmondásosan is - a friss drogstratégiából is kiolvasható.

A rendőrnyomozó

A drogstratégia bűnügyi felelőse lehetett dr. Urbán Zoltán, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának osztályvezetője.

Húsz éve foglalkozik kábítószerrel összefüggő bűncselekmények felderítésével, korábban a szegedi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnöke is volt. (A KEF-ek helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket az önkormányzatok, helyi szakmai csoportok hoztak létre, pályázati támogatások segítségével.)

A szakmai csoportban való részvételre Téglásy Kristóf, a NEFMI főosztályvezetője kérte fel, ám munkájáról, szerepéről Urbán a vitaanyag többi tagjával való egyeztetés hiányára hivatkozva nem kívánt elárulni a Heti Válasz Online-nak.

A professzor

Leginkább a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány igazgatójaként, illetve a SOTE tanszékvezető oktatójakén ismertRácz József professzor kétségtelenül a Nemzeti Drogstratégia egyik szakmai húzóneve. Idén február végén, a „Hogyan tovább hazai drogpolitika?" címmel Budapesten rendezett civil konferencián úgy nyilatkozott, a hazai kábítószerügy több fontos ellentmondására a korábbi (az első Orbán-kormány által elfogadott, majd a 2009-es) stratégiák nem tudtak használható válaszokat adni.

A Rácz által vezetett, 1996-ban alapított Kék Pont munkáját minden oldalról, megkérdőjelezhetetlenül elismerik. Az alapítvány tevékenysége rendkívül szerteágazó: a pszichiátriai segítségnyújtástól, a gyógyszeres kezelésen át egyéni és családi konzultációig és a akkreditált szakemberképzésig számtalan területen aktívak.

 Nemzeti Drogstratégia 2012-2020 (a vitairat néhány jellemzője)

A koncepció az 1986-os Ottawai Egészségfejlesztési Charta népegészségügyi szemléletét tükrözi: „Az egészség erőforrás. (...) Az egészség csak akkor válhat erőforrássá, ha a közösségi, társadalmi felelősségvállalás ténylegesen megvalósul.”

A stratégia a korábbi drogügyi tervezetekből módszertani szempontból megőrizte a multidiszciplináris szemléletet (ez a szakértők összetételéből is látszik), valamint a különböző szektorok közötti kooperáció igényét.

Valódi eredmények eléréséhez az ifjúságot védő közösségi akciók és hálózatok erősítésére van szükség. A legtöbb hatás helyben érhető el (szubszidiaritás). Ennek érdekében szükséges létrehozni a Közösségi Erőforrások Fóruma nevű hálózatot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok helyébe, az önkormányzatokkal szoros együttműködésben.

Szakértői kontroll: megelőző szolgáltatást, prevenciós tevékenységet csak az működtethessen, akit erre a célra kinevezett szakértők (szakértői testületek) akkreditáltak.

A kockázati felvilágosítás és egészségnevelés az eddigi rendszerben nem tudta ellensúlyozni a nonkonformis viselkedésminták terjedését. Többek között ezért szükséges az iskolai drogügyi koordinátori hálózat újraszervezése, valamint fontos, hogy a mentálhigiénés és az addiktológiai alapismeretek épüljenek be a pedagógusok alapképzésébe és továbbképzési rendszerébe. 

Jogszabályban kell kimondani a szórakozóhelyek üzemeltetőinek felelősségét a helyszínen tartózkodók egészségével kapcsolatban. (Előzmény: a West Balkan tragédiája.)

A terjesztők, kereskedők elrettentő büntetésekkel szoríthatók vissza: mind a hosszú tartamú szabadságvesztés, mind a kábítószer-bűnözésből származó javak, jövedelmek elvonása eredményes lehet.

A teljes anyag itt olvasható

 

Az örök tanácsadó

Dr. Koós Tamás belgyógyász, az Országos Addiktológiai Centrum tudományos munkatársa, a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) állandó tagja képezheti a folytonosságot a korábban (a fent már említett) Felvinczi Katalin által vezetett Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel, hiszen ott is részt vett főmunkatársként 2003-tól 2009 januárjáig, tanácsadóként. Koós kiemelt tevékenységi területe a megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) intézményrendszerének kialakítása és működtetése, valamint a betegellátás-szervezés; népegészségügyi kérdésekkel egy évtizede, addiktológiai témákkal nagyjából 7 éve foglalkozik.

Koós 2007-2008-ban az akkori egészségügyi vezetés megbízásából az úgynevezett kannabisz protokoll kidolgozásának koordinátora volt; a szakanyag célja a marihuánáról akkor elérhető legtöbb szakmai ismeretet összegyűjtése volt. Szintén 2007 végén minisztériumi főtanácsadóként részt vett a Ciki a cigi nevű dohányzásellenes program létrehozásában. Koós többször szerepelt a Victorné Erdős Eszter vezetteFüggő Kérdések című, drogproblémákkal, függőséggel foglalkozó Mária Rádiós műsorban.
„A mostani stratégia kialakításakor legtöbbet az »Emberi és társadalmi erőforrások« című résznél tettem hozzá (9. fejezet), ezt egészen magaménak érzem, de való igaz, hogy a teljes szakértői csoportnak minden részterületbe volt beleszólása, így nekem is" - árulja el Koós.

A gyermekpszichiáter

Dr. Vandlik Erika, az Országos Addiktológiai Centrum igazgatója legutóbb éppen a muriivászat (angol szóval a binge drinking) és az alkoholizmus témájában nyilatkozott a Heti Válasznak. Vandlik korábban sérelmezte a HVG megkeresésére, hogy anyagi okokból nem valósulhatott meg intézményének egyik kulcsprojektje, mely egységes rendszerré szervezné a gyermekaddiktológia szakterületét. A drogstratégia ötödik, Alapértékek, célkitűzések című fejezetében ennek alapján Vandlik keze nyomát tükrözi a javaslat, miszerint „Épüljön ki és váljék teljessé a gyermek- és fiatalkorúak addiktológiai ellátását szolgáló intézményrendszer.” A tavaszi konkrét cselekvési tervig a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban újfent a források megtalálása lesz. (Vandlik cikkünk megjelenéséig technikai okokból nem tudott rendelkezésünkre állni a kérdésben.)

Aki tapasztalt

„Felépülő alkoholistaként egy évtizede segítem olyan emberek józanodását, akik (...) sebzettek, megszorultak, krízisbe, vészhelyzetbe kerültek” - kezdi bemutatkozását honlapján Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns, tapasztalati szakértő.

Nagy alkoholizmussal kapcsolatos munkája, hozzáállása hatással lehetett a stratégia kábítószereket a legális anyagok és egyéb viselkedési függőségek összefüggésében tárgyaló hangnemére, valamint az egész drogpolitikai témát az egészségfejlesztés tágabb összefüggésében megfogalmazó jellegére.

Az addiktológus több konferencia, kerekasztal-beszélgetés meghívottja volt az utóbbi években, a szenvedélybetegségből való felépülésről ezek alkalmával mint spirituális folyamatról beszélt.


„Azt hiszem, hogy a munkacsoportunkban összegyűjtött szakértelem nem vitatható. Nyilván sokféle jó munkaközösség összeállítható szakmai alapon, ha elviekben lennének is nézeteltéréseink. Egy valamit érzelemmentesen is tudni kell elismerni: a szakmai múltat, tapasztalatot, tudást" - reagál dr. Grezsa Ferenc a stáb kompetenciáit kétségbevonó kritikákra.

A vitaanyag tárgyalásának következő hivatalos lépése a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ernyője alatt szervezett szakmai műhelykonferencia-sorozat lesz szeptember 12. és 15. között.

Forrás: http://hetivalasz.hu/itthon/egy-valamit-erzelemmentesen-is-tudni-kell-elismerni-a-szakmai-multat-tapasztalatot-tudast-41126/

Módosítás dátuma: 2011. szeptember 09. péntek, 10:38  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus
Az Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív megközelítésének elősegítését kívánja szolgálni. Teret kíván adni az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógia-kultúraközvetítés, ifjúsági szociális munka, ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására. Emellett hozzáférési lehetőséget kíván biztosítani a szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nóvumok és a szakmai gyakorlat megismerésére, szembesítésére.
Bővebben...