FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Az index.hu szerint homályos a kormány drogstratégia-tervezete

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
A kormány új drogstratégia-tervezete a drogmentes társadalom utópiájára épül. A dokumentum az ártalomcsökkentést károsnak tartja, viszont az új drogstratégia már a határon túliaknak is szól majd.

Magyarországon eddig két drogstratégia készült. Az egyiket 2000-ben, még az első Orbán-kormány idején fogadták el, ami 2009-ben járt le, így a biztos bukásra álló Bajnai-kormány kénytelen volt új stratégiát kidolgozni alig fél évvel a kormányváltás előtt. Nagy port kavart az érvényes drogstratégia 2010. decemberifelmondása, amikor létszámgazdálkodási okokra hivatkozva felmentették állásából a nemzeti drogkoordinátort, Portörő Pétert, és három másik munkatársát. A kormány emellett felére csökkentette a 2011-ben a kábítószerügyre szánt pénzügyi forrásokat, valamint a pályázatok kései meghirdetésével is vélhetően pénzt spórol meg. (Az iskolai prevenciós pályázatokat például csak a napokban hirdették meg szeptember 15-i határidővel, az új tanév első napjaiban viszont a tapasztalatok szerint pályázatírásra van a legkevesebb idejük a pedagógusoknak.) A hétfőn kijött tervezetben nem okoz különösebb meglepetést, hogy az előbbi stratégiát „összességében hatékonynak” jellemzik, míg az utóbbiból hiányolják a „társadalmi, társadalompolitikai összefüggésrendszert”. (Az más kérdés, hogy Téglásy Kristóf, a Nemzetierőforrás-minisztérium ifjúsági főosztályának vezetője a Kossuth Rádió hétfő reggeli 180 percében azt mondta: csak az MSZP és az SZDSZ képviselőinek szavazataival fogadták el a 2009-es stratégiát, miközben ellenzéki politikusok és szakemberek is kritizálták, vagyis egyértelműen pártpolitikai okokkal is magyarázta a 2009-es anyag elvetését.)

A tervezetben ugyanakkor a 2009-es stratégia eldobását az azóta bekövetkező változásokkal, vagyis a gazdasági válság kiteljesedésével indokolják. Később az új kurzusra is van utalás, miszerint: „Új társadalomirányítási modell van kialakulóban, amely a nemzeti, társadalmi célok és értéktételezések megfogalmazására, az államigazgatás gyakorlatára, az intézményrendszerek működésére egyaránt kiterjed, és e – drogpolitika szempontjából is releváns – színterekre mélyreható, bár egyelőre pontosan nem megjósolható hatást gyakorol.”

Szintén új, de a korszellemnek megfelelő jelenség, hogy már egy drogstratégia sem kizárólag a magyarországiaknak, hanem a Kárpát-medencei összmagyarságnak, vagyis a határon túli magyaroknak is szól, ők is csatlakozhatnak a szakember-továbbképzésekre, valamint hozzáférhetnek a megelőző és felépülést szolgáló programokhoz, bár hogy melyek ezek, az a tervezetben nincs kidolgozva.

D  TT20070403005
Résztvevők a nemzeti drogstratégiáról szóló beszámoló parlamenti vitájában 2007-ben. (Fotó: Kovács Attila)

Az egész tervezetet áthatja a család és a közösség szerepének hangsúlyozása. A szöveg írói szerint ezek gyengülése nemcsak a fiatalok körében tapasztalható drogfogyasztás terjedéséért, hanem a játékszenvedélyért, a kényszeres vásárlásért, sőt, a testedzés-, szex-, pornó-, televízió és internet függőségért is felelős.

A tervezet szerint a megelőzés is a közösség dolga kell, hogy legyen – szemben a 2009-es drogstratégiával, ami a bírálók szerint tisztán drogszakmai alapon mutatta be és kezelte a problémát. „A társas, intézményes környezet valamennyi szereplője felelős azért, hogy a kábítószer-használat el se kezdődjön, vagy ha igen, abból ne alakuljon ki problémás használat, függőség” – írják. Arra viszont nem adnak választ, hogy mi lesz azokkal, akik éppen a „társas, intézményes környezetük”, azaz a családjuk vagy az iskolájuk miatt drogoznak.

Nos, a tervezet a családok erősítésére csak meglehetősen homályos, gyakorlatilag számonkérhetetlen feladatokat jelöl ki. Ilyeneket, mint például: „A családok problémamegoldását segítő szolgálatok és szolgáltatások hatókörét ki kell terjeszteni.” Vagy: „A helyi egészségfejlesztési és drogmegelőző programok tervezésekor és megvalósításakor messzemenően figyelembe kell venni a családok kulturális és szociális helyzetét, illetve egyéb sajátosságait”.

A drogstratégia tervezetét a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) múlt hét csütörtöki ülésén mutatták be. A civilek ott elhangzott véleménye szerint az anyag „zavaros fogalomhasználatú, kulturkampfos hitvallásnak tekinthető, amely tele van a fogyasztói társadalomról, a közmorálról és az azt romboló tényezőkről szóló általános spekulatív fejtegetésekkel.”

„A szöveg a drogmentes társadalom utópiájára épül, miközben nem lehet reális cél, hogy szermentessé tegyük a fiatalokat" – mondta kérdésünkre Sárosi Péter, a Társaság a Szabadságjogokért drogpolitikai programvezetője, a KKB egyik civil delegáltja, aki szerint a szöveg kimazsolázta a neki tetsző ajánlásokat a műhelykonferenciák javaslatai közül, míg többet agyonhallgatott.

D  AS20030731008
Tűcsere automata a 2003-as Sziegeten

A szövegben megvizsgáltunk két olyan területet, amiben a jobboldal véleménye markánsan eltér az eddigi, akár az előző Orbán-kormány idején kidolgozott gyakorlattól, illetve egy harmadikat, ahol a koncepció naprakészsége tesztelhető:

1. Ártalomcsökkentés: A 2009-es drogstratégia parlamenti vitájában a jobboldali képviselők élesen bírálták az ártalomcsökkentés szemléletmódját. De mi is ez? Az ártalomcsökkentés szembemegy azzal a tervezetben képviselt ideállal, hogy létezik drogmentes társadalom, és a fogyasztás okozta károk mérséklését tűzi ki célul. Ilyen a tűcsere-program (a többszöri fecskendőhasználat és megosztás általi fertőzések terjedések csökkentése a célja), szubsztitúciós kezelés (orvosi felügyelet alatt, tiltott szerrel gyógyítja a függőt) vagy a bulisegély.

A hétfőn megjelent tervezet – és ez jellemző a szöveg ürességére – semmit nem mond arról, mi lesz az ártalomcsökkentéssel, viszont negatív színben tünteti fel: „A drogok iránti kereslet nagysága miatt a szerek beszerzése és terjesztése szinte kriminális iparág lett, a függők önpusztító életmódja pedig kialakította az ártalomcsökkentés gyakorlatát, amely csak a szerfogyasztás egyes hatásainak tüneti ellensúlyozását tűzi ki célul.”

Egy másik helyen viszont pozitívan szól a tűcsere-programról: „Elő kell segíteni a kezelő-ellátó rendszer úgynevezett alacsony küszöbű (például: tűcsere) programjaiba történő könnyebb, és stigmatizáció mentes bekapcsolódást.”

A kapkodást jól jellemzi a már említett múlt csütörtöki KKB-ülés, ahol elhangzott: a jelenlegi dokumentum sem nem teljes, sem nem egységes – egy kompromisszumot tükröz.

2. A drogfogyasztók kriminalizálása: A koncepció erről semmit sem állít, viszont a kormány már javában dolgozik a Btk. módosításán. Eszerint beszűkítik azt a kört, aki az elterelést választhatja. Az elterelést csak egyszer lehetne választani, második alkalommal a kis mennyiségű kábítószerrel visszaélést akár pénzbüntetéssel vagy felfüggesztett szabadságvesztéssel, sokadik alkalommal pedig akár letöltendő szabadságvesztéssel lehetne büntetni.

Ez vélhetően az amúgy is kiszolgáltatott helyzetű csoportokat teszi mindinkább védtelenné. (Magyarán: egy rendszeresen igazoltatott, lepusztult környéken lakó alkalmi fogyasztó – és nem terjesztő – roma fiatal nagyon hamar börtönben találhatja magát.) Az külön kérdés, hogy mi számít kábítószernek, de erről majd a harmadik pontban. A Btk. szigorítása ezenkívül jelentősen megnöveli a büntető-igazságszolgáltatás kábítószerrel kapcsolatos kiadásait, pedig már jelenleg is négyszer annyit (évente kb. 8 milliárd forintot) költ az állam a fogyasztók üldözésére, mint megelőzésre és kezelésre együttvéve.

D VAJ20080204003
Fotó: Vajda János

3. Új szerek A dizájner drogok használatával kapcsolatban a drogstratégia tervezete kizárólag a betiltás felgyorsítását tartja megoldásnak. A dizájner drogok olyan anyagok, amelyeket a kábítószerlistán szereplő tiltott anyagok apró változtatásaival állítanak elő, kijátszva ezzel a törvényt. Ezeket be lehet ugyan tiltani, ahogylegutóbb a kati becenevű mefedront, de az állandó kereslet mindig kitermeli a kínálatot.

A végleges drogstratégia még sokat változhat. A tervezet végén ugyanis ez olvasható: „A fenti Tervezetet munkaanyagnak tekintjük, amely a tárcaközi egyeztetések, és a különböző érdekhordozói csoportokkal, illetve szakmai közösségekkel való egyeztetések nyomán tovább alakulhat, finomodhat. A stratégia elfogadását követően veszi kezdetét az abból származtatott konkrét program- és akciótervek kidolgozása.”

A szöveget a drogstrategia.hu fórum rovatában bárki véleményezheti.

Fél év múlva lesz cselekvés a drogstratégiából

Azért is van szükség új drogstratégiára, mert a fiatalok körében mért kábítószer-fogyasztás 2006 óta másfélszeresére nőtt, hangzott el a Nemzetierőforrás-minisztérium tájékoztatóján. A munkaanyag a drogfogyasztás megelőzésére és a leszokás támogatására helyezi a hangsúlyt, de azt is megtudtuk, hogy a dizájnerdrogoknak nemzetbiztonsági kockázatai is vannak. Az anyag december elejére kerülhet a kormány elé é jövő tavaszra várható a konkrét cselekvéseket tartalmazó akcióterv.

Egyes felmérések szerint a fiatalok körében mért kábítószer-fogyasztás 2006 óta 150 százalékkal nőtt, indokolta Téglásy Kristóf a minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságának ifjúságügyi főosztályvezetője a korábbi drogstratégia visszadobását, és az új Nemzeti Drogstratégia előkészítését.

A dokumentum jelen formájában még csak munkaanyag, melyet az államtitkárnak, a miniszternek, a kormánynak és a Parlamentnek is el kell fogadnia. Téglásy szerint a minisztérium szeptember végén, míg a kormány idén decemberben dönthet a dokumentum elfogadásáról. Ezután fogadhatja el az országgyűlés az erről szóló határozatot. A valódi cselekvéseket tartalmazó akcióterv így 2012 tavaszán életbe is léphet.

A stratégia szellemisége a fontos, de konkrétumok sehol

Téglásy és Grezsa Ferenc, a stratégiát előkészítő tizenegy főssé bővült munkacsoport vezetője nem győzte kiemelni, hogy konkrét cselekedetekkel kapcsolatos elképzeléseket még ne várjanak tőlük, hiszen az akcióterv csak a stratégia elfogadása után készülhet el. A jelenlegi dokumetum még csak a konkrétumok kialakításának vázlatos kerete, melynek legfontosabb célja az alapértékek lefektetése, melyek szellemében a későbbiekben cselekedhetnek majd.

Alapértékként a kiegyensúlyozott lelkiállapot megőrzését és az egészséges életmódot mint a szerhasználat alternatíváját jelölték meg. Ennek megfelelően legfontosabb helyre a drogfogyasztás megelőzése kerül. Leszögezték, hogy a kábítószereket a többi szenvedélybetegség – mint az alkoholizmus, a játékszenvedély, a kényszeres vásárlási mánia és hasonlók – kontextusában kívánják elhelyezni, ezt a halmazt pedig a fent említett szellemi és fizikai egészség összefüggéseiben szeretnék kezelni.

A szerhasználattól mentes többségi társadalom nézőpontjának középpontba helyezését nevezték a stratégia következő alapkövének, mely Grézsa szerint egyfajta védőhatást fejt ki, aminek megerősítését igen fontos feladatnak nevezte.

Ez a védelmező erő az, melyre Grezsa szerint egy rendszeres szerhasználónak vagy egy függőnek a leszokáshoz a legnagyobb szüksége van. Ennek megfelelően a függők kezelésében is szeretnék eltolni a hangsúlyt a felépülés-központúság felé. Az ugyan nem derült ki, hogy hogyan, de a tiszta többség leszokással szembeni szkeptikus attitűdjét is meg akarják változtatni, hogy a függőt minden irányból segítő kezek taszigálják a leszokás útján. Állítása szerint a leszokás központba helyezése egybevág az európai gyakorlattal is, példaként a legutóbbi, 2010-es angol drogstratégiát említve.

Mi lesz a dizájner drogokkal?

Terítékre kerültek a dizájner drogok is. A megszólalók szerint nemzetbiztonsági kockázatokkal is járnak ezek a szerek, ezért a forgalmazás szigorítását, valamint a törzsképletekkel való meghatározást tervezik. Így hiába mozgatnak egy-egy molekulát a vegyületekben, ugyanúgy illegálisak maradnának a gyakran fürdősóként vagy műtrágyaként árult anyagok.

A megcsappanó anyagi erőforrásokról (amiről a stratégia amúgy említést sem tesz) szóló újságírói kérdésre Téglásy azt válaszolta, hogy lényegében ugyanannyit költenek idén is, mint tavaly, csak az most két hivatal között oszlik meg, és ezért tűnik kevesebbnek az összeg. Az új stratégia szellemiségében való cselekvéshez szükséges anyagiakkal kapcsolatban pedig majd az adott évek költségvetései hívatottak dönteni.

Egyeztetnek három lépcsőben

A májustól kezdődő munka – melybe már az elején bekapcsolódott tizenegyedik tagként Buda Béla pszichiáter is – egy európai drogstratégiákat összevető szaktanulmánnyal indult. A háromlépcsős egyeztetés-sorozat első lépéseként a tervezetet a drogstrategia.huoldalon mindenki szabadon véleményezheti.

Emellett leveket küldtek szét a legkülönbözőbb, akár kicsit is érintett szervezeteknek, véleményformálóknak. Megkeresték az egyházakat, a kábítószeresekkel foglalkozó szervezeteket, a kezelő- és ellátóhelyek ernyőtömörüléseit és a pedagógusokat is, akiknek a véleménye Grezsa Ferenc szerint legalább olyan releváns, mint a szakembereké. Megkapták a tervezetet az önkormányzati szinten működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok, nevelési tanácsadók is. Ezek a pubertáskor előtt álló gyerekek szempontjából nagyon fontosak, hiszen a magyar egészségügynek negyvenéves elmaradása van a gyermekaddiktológia területén miközben ma már gyakran tízévesek is a szerhez nyúlnak.

Kikérték a rendvédelmi szervek, a polgárőrök és a polgári védelmisek, a diákcsoportok, szülői szervezetek véleményét is, ám csak a megkeresések hányadára kaptak visszajelzést. Az nem derült ki, hogy kik nem válaszoltak, de a jövőben egy tájékoztatónapot is szerveznek az érdeklődőknek.

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 31. szerda, 08:01  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Október 15-én ismét Regeneráció – Kormányzati Karrier Expo

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jövő szombaton második alkalommal is megrendezi a Regeneráció - Kormányzati Karrier Expót a Millenárison. A KIM az elmúlt évben több rendezvénnyel is nyitott a fiatalok felé: az első alkalommal tavaly ősszel megrendezett Kormányzati Karrier Expóra közel 8000 fiatal látogatott ki, a tavaszi Közigazgatási Nyílt Napon több mint hatszázan vettek részt, nyáron pedig Regeneráció Tábort szerveztek a közigazgatás iránt érdeklődő fiatalok számára.

Bővebben...