FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Módosult a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajok listája

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 
A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról. A teljes dokumentum letölthető:  

    Tudományos név    Magyar név    Természetvédelmi érték (Ft)

    EPHEMEROPTERA     KÉRÉSZEK    
    Eurylophella karelica     karéliai kérész     100 000

    PLECOPTERA     ÁLKÉRÉSZEK    
    Rhabdiopteryx hamulata     Mocsáry-álkérész     100 000

    ODONATA     SZITAKÖTŐK   
    Aeshna viridis     zöld acsa     100 000
    Cordulegaster bidentata     hegyiszitakötő    100 000
    Cordulegaster heros     kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő)     100 000
    Leucorrhinia caudalis     tócsaszitakötő    100 000
    Leucorrhinia pectoralis     lápi szitakötő    100 000

    ORTHOPTERA     EGYENESSZÁRNYÚAK    
    Isophya costata     magyar tarsza     100 000
    Isophya stysi     Stys-tarsza     100 000
    Paracaloptenus caloptenoides     álolaszsáska     100 000
    Poecilimon brunneri     Brunner-pókszöcske     100 000

    NEUROPTERA     RECÉSSZÁRNYÚAK    
    Ascalaphidae     rablópillefélék    
    Libelloides macaronius     keleti rablópille     100 000

    COLEOPTERA     BOGARAK    
    Carabidae     futóbogárfélék
   
    Carabus hampei      sokbordás futrinka     100 000
    Carabus hungaricus     magyar futrinka     100 000
    Carabus nodulosus     dunántúli vízifutrinka     100 000
    Carabus variolosus     kárpáti vízifutrinka     100 000
    Carabus zawadszkii     zempléni futrinka     100 000

    Dytiscidae     csíkbogárfélék    

    Graphoderus bilineatus     széles tavicsíkbogár     100 000

    Scarabaeidae     ganéjtúrófélék   
    Osmoderma eremita   remetebogár 2    250 000

    Buprestidae     díszbogárfélék    
    Eurythyrea quercus     tölgyfa-díszbogár     100 000

    Elateridae     pattanóbogárfélék    

    Limoniscus violaceus     kék pattanó     100 000

    Tenebrionidae     gyászbogárfélék  
  
    Probaticus subrugosus     ráncos gyászbogár     100 000

    Cerambycidae     cincérfélék     

    Dorcadion fulvum cervae     pusztai gyalogcincér     100 000
    Pilemia tigrina     atracélcincér     100 000

    TRICHOPTERA     TEGZESEK   
    Chaetopteryx rugulosa    nyugati őszitegzes    100 000
    Platyphylax frauenfeldi     drávai tegzes     100 000

    LEPIDOPTERA     LEPKÉK     
    Cossidae     farontólepke-félék    
    Catopta thrips     sztyeplepke    250 000

    Glyphipterigidae     szakállasmolyfélék    

    Glyphipterix loricatella     budai szakállasmoly     100 000

    Zygaenidae     csüngőlepkefélék  
  
    Zygaena laeta     vörös csüngőlepke     100 000

    Geometridae     araszolófélék   
    Entephria cyanata     bükki hegyiaraszoló     100 000
    Lignyoptera fumidaria     füstös ősziaraszoló     100 000
    Chondrosoma fiduciarium     magyar ősziaraszoló     100 000
    Erannis ankeraria     Anker-araszoló     100 000
    Phyllometra culminaria     csüngőaraszoló     100 000

    Noctuidae     bagolylepkefélék    
    Eublemma pannonica     magyar gyopárbagoly     250 000
    Pericallia matronula     óriás-medvelepke     100 000
    Rhyparioides metelkanus     Metelka-medvelepke     250 000
    Arytrura musculus     keleti lápibagoly     250 000
    Cucullia formosa     díszes csuklyásbagoly     100 000
    Cucullia mixta     vértesi csuklyásbagoly     100 000
    Asteroscopus syriacus     magyar őszi-fésűsbagoly (Kovács­bundásbagoly)     100 000
    Oxytripia orbiculosa     nagyfoltú bagoly     250 000
    Gortyna borelii     nagy szikibagoly     250 000
    Polymixis rufocincta     villányi télibagoly     100 000
    Dioszeghyana schmidtii     magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly)     100 000

    Pieridae     fehérlepkefélék    
    Colias chrysotheme     dolomit-kéneslepke     100 000
    Colias myrmidone     narancsszínű kéneslepke (narancslepke)     100 000

    Lycaenidae     boglárkalepke-félék    
    Jolana iolas     magyar boglárka     250 000
    Plebejus sephirus     fóti boglárka     100 000
    Polyommatus damon     csíkos boglárka     100 000

    Nymphalidae     tarkalepkefélék    
    Limenitis populi     nagy nyárfalepke     100 000
    Apatura metis     magyar színjátszólepke     100 000
    Lopinga achine     sápadt szemeslepke     100 000
    Coenonympha oedippus     ezüstsávos szénalepke     250 000

    HYMENOPTERA     HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK    
    Bombus fragrans     óriásposzméh     100 000


Védett rovarok

Tudományos név    Magyar név    Természetvédelmi érték (Ft)

EPHEMEROPTERA     KÉRÉSZEK    
Ametropus fragilis     vágotthasú kérész     5 000
Brachycercus europaeus     rövidhátú paránykérész     5 000
Ephemerella mesoleuca     fehérfoltú kérész     5 000
Isonychia ignota     vastagkarmú kérész     10 000
Neoephemera maxima     rábai kérész     10 000
Oligoneuriella keffermuellerae     Keffermüller-denevérszárnyú-kérész     10 000
Oligoneuriella pallida     sápadt denevérszárnyú-kérész     5 000
Oligoneuriella rhenana     rajnai denevérszárnyú-kérész     10 000
Palingenia longicauda     tiszavirág    10 000
Polymitarcis virgo     dunavirág     10 000

PLECOPTERA     ÁLKÉRÉSZEK    
Agnetina elegantula     díszes nagyálkérész     5 000
Besdolus ventralis     Frivaldszky-álkérész     10 000
Brachyptera braueri     Brauer-álkérész     5 000
Isogenus nubecula     füstös álkérész     5 000
Isoptena serricornis     homokásó álkérész     5 000
Marthamea vitripennis     folyólakó nagyálkérész     5 000
Rhabdiopteryx acuminata     dombvidéki álkérész     5 000
Taeniopteryx schoenemundi     Schönemund-álkérész     5 000

ODONATA     SZITAKÖTŐK    
Anaciaeschna isosceles     lápi acsa     5 000
Calopteryx virgo      kisasszony-szitakötő    5 000
Coenagrion hastulatum     lándzsás légivadász     5 000
Coenagrion lunulatum     holdkék légivadász     5 000
Coenagrion ornatum     díszes légivadász     10 000
Coenagrion scitulum     ritka légivadász     5 000
Epitheca bimaculata     kétfoltú szitakötő    5 000
Gomphus vulgatissimus     feketelábú szitakötő    5 000
Lestes dryas     réti rabló     5 000
Lestes macrostigma     nagy foltosrabló     10 000
Libellula fulva     mocsári szitakötő    5 000
Onychogomphus forcipatus     csermelyszitakötő    5 000
Ophiogomphus cecilia     erdei szitakötő    50 000
Orthetrum brunneum     pataki szitakötő    5 000
Somatochlora flavomaculata     sárgafoltos szitakötő    5 000
Stylurus flavipes     sárgás szitakötő    50 000
Sympetrum depressiusculum     lassú szitakötő    5 000
MANTODEA     FOGÓLÁBÚAK    
Mantis religiosa     imádkozósáska     5 000
ORTHOPTERA     EGYENESSZÁRNYÚAK    
Acrida ungarica     sisakos sáska     50 000
Acrotylus longipes     önbeásó sáska     5 000
Aiolopus strepens     áttelelő sáska     5 000
Arcyptera fusca     szép hegyisáska     10 000
Arcyptera microptera     rövidszárnyú hegyisáska     10 000
Calliptamus barbarus     barbársáska     5 000
Celes variabilis     változó sáska     5 000
Epacromius coerulipes     pannon sáska     5 000
Gampsocleis glabra     tőrös szöcske     5 000
Isophya brevipennis (Isophya camptoxypha)     kárpáti tarsza     10 000
Isophya modesta     pusztai tarsza     10 000
Isophya modestior     illír tarsza     10 000
Isophya pienensis     pienini tarsza     50 000
Leptophyes discoidalis     erdélyi virágszöcske     10 000
Locusta migratoria     keleti vándorsáska     10 000
Modicogryllus truncatus     déli homlokjegyestücsök     5 000
Nemobius sylvestris     erdei tücsök     5 000
Odontopodisma rubripes     vöröslábú hegyisáska     10 000
Pholidoptera littoralis     bújkáló avarszöcske     10 000
Pholidoptera transsylvanica     erdélyi avarszöcske     50 000
Podisma pedestris     tarka hegyisáska     10 000
Poecilimon fussii     Fuss-pókszöcske     10 000
Poecilimon intermedius     keleti pókszöcske     10 000
Poecilimon schmidtii     Schmidt-pókszöcske     10 000
Polysarcus denticauda     fogasfarkú szöcske     5 000
Saga pedo     fűrészlábú szöcske     50 000
Stenobothrus eurasius     eurázsiai rétisáska     50 000
Tettigonia caudata     farkos lombszöcske     5 000

HETEROPTERA     POLOSKÁK     
Gerris najas     nagy molnárpoloska     5 000
Notonecta lutea     sárgapajzsú hanyattúszó-poloska     5 000
Odontoscelis hispidula     szőrös pajzsospoloska     5 000
Phyllomorpha laciniata     lándzsás karimáspoloska     5 000

AUCHENORRHYNCHA     SZÍNKABÓCÁK  
 
Cicada orni     mannakabóca     5 000
Tibicina haematodes     óriás-énekeskabóca     5 000

STERNORRCHYNCHA     NÖVÉNYTETVEK   
Porphyrophora polonica     lengyel bíborpajzstetű    5 000

MECOPTERA     CSŐRÖS ROVAROK    
Bittacidae     kapcsoslábú-csőrösrovar-félék    
Bittacus hageni     Hagen-csőrösrovar     50 000
Bittacus italicus     hosszúlábú csőrösrovar     10 000

NEUROPTERA     RECÉSSZÁRNYÚAK    
Mantispidae     fogólábú-fátyolka-félék    
Mantispa aphavexelle     mediterrán fogólábú-fátyolka     10 000
Mantispa perla     füstösszárnyú fogólábú-fátyolka     10 000
Mantispa styriaca     kétszínű fogólábú-fátyolka     50 000

Osmylidae     partifátyolka-félék    
Osmylus fulvicephalus     foltosszárnyú partifátyolka     10 000

Myrmeleontidae     hangyalesőfélék    
Acanthaclisis occitanica     pusztai hangyaleső     10 000
Myrmecaelurus punctulatus     kunsági hangyafarkas     10 000
Myrmeleon bore     északi hangyaleső     50 000
Myrmeleon formicarius     erdei hangyaleső     10 000
Myrmeleon inconspicuus     homoki hangyaleső     5 000
Neuroleon nemausiensis     kis hangyaleső     10 000
Distoleon tetragrammicus     négyfoltos hangyaleső     5 000
Creoleon plumbeus     rozsdás hangyaleső     5 000
Megistopus flavicornis     kétfoltos hangyaleső     5 000
Dendroleon pantherinus     párducfoltos hangyaleső     50 000

RAPHIDIOPTERA     TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK    
Inocellia braueri     déli kurta-tevenyakú     5 000

COLEOPTERA     BOGARAK    
Carabidae     futóbogárfélék   
Acinopus ammophilus     nagy aknásfutó     10 000
Acinopus picipes     kis aknásfutó     10 000
Brachinus bipustulatus     kétfoltos pöfögőfutó     10 000
Calomera littoralis     sziki homokfutrinka     10 000
Calosoma auropunctatum     aranypettyes bábrabló     5 000
Calosoma inquisitor     kis bábrabló     5 000
Calosoma sycophanta     aranyos bábrabló     5 000
Carabus arvensis     sokszínű futrinka     10 000
Carabus auronitens     aranyfutrinka     10 000
Carabus cancellatus     ragyás futrinka     5 000
Carabus clathratus     szárnyas futrinka     10 000
Carabus convexus     selymes futrinka     5 000
Carabus coriaceus     bőrfutrinka     5 000
Carabus germarii     dunántúli kékfutrinka     5 000
Carabus glabratus     domború futrinka     5 000
Carabus granulatus     mezei futrinka     5 000
Carabus hortensis     aranypettyes futrinka     5 000
Carabus intricatus     kék laposfutrinka      5 000
Carabus irregularis     alhavasi futrinka     10 000
Carabus linnei     Linné-futrinka     10 000
Carabus marginalis     szegélyes futrinka     50 000
Carabus montivagus     balkáni futrinka     10 000
Carabus nemoralis     ligeti futrinka     5 000
Carabus obsoletus     pompás futrinka     10 000
Carabus problematicus     láncos futrinka     10 000
Carabus scabriusculus     érdes futrinka     5 000
Carabus scheidleri     változó futrinka     10 000
Carabus ulrichii     rezes futrinka     5 000
Carabus violaceus     keleti kékfutrinka     5 000
Chlaenius decipiens     azúr bűzfutó     10 000
Chlaenius festivus     díszes bűzfutó     10 000
Chlaenius sulcicollis     szomorú bűzfutó     50 000
Cicindela campestris     mezei homokfutrinka     5 000
Cicindela hybrida     öves homokfutrinka     10 000
Cicindela soluta     alföldi homokfutrinka     10 000
Cicindela sylvicola     erdei homokfutrinka     10 000
Cicindela transversalis     nyugati homokfutrinka     10 000
Cychrus attenuatus     sárgalábú cirpelőfutó     5 000
Cychrus caraboides     fekete cirpelőfutó     5 000
Cylindera arenaria     parti homokfutrinka     10 000
Cylindera germanica     parlagi homokfutrinka     5 000
Cymindis miliaris     kékes laposfutó     50 000
Dixus clypeatus     nagyfejű futó     10 000
Duvalius gebhardti     Gebhardt-vakfutinka    50 000
Duvalius hungaricus     magyar vakfutinka     50 000
Leistus terminatus     vöröslő szívnyakúfutó     10 000
Ophonus sabulicola     homoki bársonyfutó     10 000
Poecilus kekesiensis     hortobágyi gyászfutó     50 000
Scarites terricola     vájárfutó     10 000
Stenolophus steveni     Steven-turzásfutó     10 000

Rhysodidae     állasbogárfélék  
 
Omoglymmius germari     fogasvállú állasbogár     10 000
Rhysodes sulcatus     kerekvállú állasbogár     10 000

Dytiscidae     csíkbogárfélék    
Dytiscus latissimus     óriás-csíkbogár     50 000

Lucanidae     szarvasbogárfélék    
Aesalus scarabaeoides     szőrös szarvasbogár     5 000
Dorcus parallelipipedus     kis szarvasbogár     5 000
Platycerus caprea     nagy fémesszarvasbogár     5 000
Lucanus cervus     nagy szarvasbogár     10 000
Platycerus caraboides     kis fémesszarvasbogár     5 000
Sinodendron cylindricum     tülkös szarvasbogár     10 000

Glaresidae     csorványfélék    
Glaresis rufa     vörhenyes csorvány     10 000

Geotrupidae     álganéjtúró-félék    
Bolbelasmus unicornis     szarvas álganéjtúró     50 000
Lethrus apterus     nagyfejű csajkó     10 000

Scarabaeidae     ganéjtúrófélék    
Cheironitis ungaricus     magyarföldi ganéjtúró     10 000
Copris lunaris     közönséges holdszarvú-ganéjtúró     5 000
Copris umbilicatus     déli holdszarvú-ganéjtúró     50 000
Gnorimus variabilis     nyolcpettyes virágbogár     50 000
Oryctes nasicornis     orrszarvúbogár     50 000
Protaetia aeruginosa     pompás virágbogár     5 000
Protaetia affinis     smaragdzöld virágbogár     10 000
Protaetia fieberi     rezes virágbogár     50 000
Protaetia lugubris     márványos virágbogár     5 000
Protaetia ungarica     magyar virágbogár     10 000
Scarabaeus pius     jámbor galacsinhajtó     10 000
Scarabaeus typhon     óriás-galacsinhajtó     10 000

Buprestidae     díszbogárfélék  
 
Acmaeodera degener     sárgafoltos zömökdíszbogár     5 000
Acmaeoderella mimonti     homoki zömökdíszbogár     5 000
Agrilus guerini     Guerin-karcsúdíszbogár    10 000
Anthaxia candens     cseresznyefa-virágdíszbogár     10 000
Anthaxia hackeri     Hacker-virágdíszbogár     10 000
Anthaxia hungarica     magyar virágdíszbogár     10 000
Anthaxia plicata     redős virágdíszbogár     10 000
Anthaxia tuerki     Türk-virágdíszbogár     10 000
Capnodis tenebrionis     kökény-tükrösdíszbogár     5 000
Chalcophora mariana     nagy fenyvesdíszbogár     5 000
Coraebus fasciatus     szalagos díszbogár     10 000
Coraebus undatus     hullámos díszbogár     50 000
Dicerca aenea     nyárfa-díszbogár     10 000
Dicerca alni     égerfa-díszbogár     10 000
Dicerca berolinensis     bükkfa-díszbogár     10 000
Dicerca furcata     nyírfa-díszbogár     50 000
Eurythyrea aurata     aranyos díszbogár     10 000
Kisanthobia ariasi     Arias-díszbogár     10 000
Lamprodila decipiens     nyírfa-tarkadíszbogár     10 000
Lamprodila festiva      boróka-tarkadíszbogár     50 000
Lamprodila mirifica     szilfa-tarkadíszbogár     10 000
Lamprodila rutilans     hársfa-tarkadíszbogár     10 000

Elmidae     karmosbogárfélék  
  
Macronychus quadrituberculatus     négypúpú karmosbogár       50 000
Potamophilus acuminatus     nagy karmosbogár     50 000

Eucnemidae     tövisnyakúbogár-félék    
Otho sphondyloides     vaskos tövisnyakúbogár     50 000

Elateridae     pattanóbogárfélék  
  
Ampedus quadrisignatus     négyfoltos pattanó     50 000
Elater ferrugineus     fűzfapattanó     50 000
Lacon querceus     tarka pikkelyespattanó     10 000

Dasytidae     karimáslágybogár-félék    
Psilothrix femoralis     pusztai karimásbogár     10 000

Cleridae     szúfarkasfélék    
Dermestoides sanguinicollis     hengeres szúfarkas     50 000

Byturidae     málnabogárfélék    
Xerasia meschniggi     téli zuzmóbogár     50 000

Cucujidae     lapbogárfélék   
Cucujus cinnaberinus     skarlátbogár     5 000

Ripiphoridae     darázsbogárfélék   
Macrosiagon bimaculata     sarkantyús fészekbogár     50 000
Ptilophorus dufourii     szürke darázsbogár     50 000

Meloidae     hólyaghúzófélék   
  
Hycleus tenerus     kis hólyaghúzó     5 000
Meloe autumnalis     őszi nünüke     50 000
Meloe brevicollis     tar nünüke     10 000
Meloe cicatricosus     óriásnünüke     10 000
Meloe decorus     díszes nünüke     50 000
Meloe hungarus     magyar nünüke     50 000
Meloe mediterraneus     déli nünüke     10 000
Meloe rufiventris     vöröshasú nünüke     50 000
Meloe rugosus     ráncos nünüke     5 000
Meloe scabriusculus     érdes nünüke     5 000
Meloe tuccius     gödörkés nünüke     50 000
Meloe uralensis     uráli nünüke     50 000
Meloe variegatus     pompás nünüke     50 000
Mylabris pannonica     pannon hólyaghúzó     5 000
Stenoria apicalis     keskenyfedős élősdibogár    10 000

Tenebrionidae     gyászbogárfélék    
Blaps abbreviata     déli bűzbogár     10 000
Cryphaeus cornutus     szarvas gyászbogár     10 000
Hymenalia morio     magyar alkonybogár     50 000
Oodescelis melas     alföldi gyászbogár     50 000
Oodescelis polita     sima gyászbogár     50 000
Pedinus hungaricus     pannóniai gyászbogár     10 000
Platyscelis hungarica     pusztai gyászbogár     10 000
Tenebrio opacus     fogastorkú lisztbogár     10 000

Pyrochroidae     bíborbogárfélék    
Agnathus decoratus     éger-bíborbogár     50 000
Schizotus pectinicornis     kis bíborbogár     5 000

Pythidae     sárkánybogárfélék  
  
Pytho depressus     lapos sárkánybogár     50 000

Prostomidae     fogasállúbogár-félék    
Prostomis mandibularis     európai fogasállúbogár     50 000

Cerambycidae     cincérfélék   
-
Acanthocinus aedilis-- nagy daliáscincér-- 5 000
Aegosoma scabricorne-- diófacincér-- 5 000
Agapanthia maculicornis-- harangvirágcincér-- 5 000
Agapanthiola leucaspis-- magyar zsályacincér-- 5 000
Akimerus schaefferi-- szilfacincér--10 000
Aromia moschata-- pézsmacincér--5 000
Calamobius filum-- hosszúcsápú szalmacincér-- 5 000
Cardoria scutellata-- sarlófűcincér--10 000
Cerambyx cerdo-- nagy hőscincér-- 50 000
Cerambyx miles-- katonás hőscincér-- 50 000
Cerambyx scopolii-- kis hőscincér-- 5 000
Cerambyx welensii-- molyhos hőscincér-- 50 000
Chlorophorus hungaricus-- magyar darázscincér-- 5 000
Clytus tropicus-- tölgy-darázscincér-- 10 000
Cortodera flavimana-- boglárkacincér-- 5 000
Cortodera holosericea-- selymes cserjecincér-- 10 000
Deroplia genei-- keskeny tölgycincér-- 10 000
Dorcadion decipiens-- homoki gyalogcincér-- 5 000
Dorcadion fulvum fulvum-- barna gyalogcincér-- 5 000
Ergates faber-- ácscincér--50 000
Herophila tristis-- selymes alkonycincér-- 10 000
Leiopus punctulatus-- feketemintás gesztcincér-- 10 000
Leptura annularis-- szalagos karcsúcincér-- 5 000
Lioderina linearis-- mandulacincér-- 10 000
Morinus funereus-- gyászcincér--50 000
Musaria argus-- árgusszemű cincér-- 10 000
Necydalis major-- nagy fürkészcincér-- 50 000
Necydalis ulmi-- aranyszőrű fürkészcincér-- 50 000
Neodorcadion bilineatum-- kétsávos földicincér-- 5 000
Oberea euphorbiae-- magyar kutyatejcincér-- 5 000
Oberea pedemontana-- varjútöviscincér-- 10 000
Pilemia hirsutula-- macskaherecincér-- 10 000
Pronocera angusta-- keskeny luccincér-- 10 000
Purpuricenus budensis-- bíborcincér-- 5 000
Purpuricenus globulicollis-- kerekpajzsú vércincér-- 10 000
Purpuricenus kaehleri-- hosszúcsápú vércincér-- 10 000
Rhamnusium bicolor-- kétszínű nyárfacincér-- 5 000
Ropalopus insubricus-- kékeszöld facincér-- 10 000
Ropalopus ungaricus-- magyar facincér-- 10 000
Ropalopus varini-- vöröscombú facincér-- 10 000
Rosalia alpina-- havasi cincér-- 50 000
Saperda similis-- kecskefűzcincér--50 000
Saperda octopunctata-- nyolcpontos cincér-- 10 000
Saperda perforata-- díszes nyárfacincér-- 10 000
Saperda punctata-- pettyes szilcincér-- 10 000
Saperda scalaris-- létracincér--10 000
Semanotus russicus-- borókacincér-- 5 000
Theophilea subcylindricollis-- hengeres szalmacincér-- 5 000
Trichoferus pallidus-- sápadt éjicincér-- 5 000
Vadonia steveni-- alföldi virágcincér-- 5 000
Xylotrechus pantherinus-- párducfoltos darázscincér-- 5 000

Chrysomelidae-- levélbogárfélék--
Macroplea mutica-- balatoni hínárbogár-- 50 000
Tituboea macropus-- dárdahere-zsákhordóbogár-- 5 000

Curculionidae-- ormányosbogár-félék-
-
Brachysomus mihoki-- bakonyi gyepormányos-- 10 000
Camptorrhinus simplex-- sima holttettetős-ormányos--10 000
Camptorrhinus statua-- bordás holttettetős-ormányos-- 10 000
Gasterocercus depressirostris-- laposorrú ormányos-- 10 000
Herpes porcellus-- bütyköshátú ormányos-- 50 000
Otiorhynchus roubali-- Roubal-gyalogormányos-- 50 000

TRICHOPTERA-- TEGZESEK--
Apatania muliebris-- páratlan alpesitegzes-- 50 000
Ceraclea nigronervosa-- szürke hosszúcsápú-tegzes-- 10 000
Drusus trifidus-- karsztforrástegzes-- 10 000
Limnephilus elegans-- elegáns mocsáritegzes-- 10 000
Melampophylax nepos-- kárpáti forrástegzes-- 5 000
Oligotricha striata-- lomha lápipozdorján-- 50 000
Plectrocnemia minima-- balkáni pálcástegzes-- 10 000
Rhyacophila hirticornis-- márványos örvénytegzes-- 5 000

LEPIDOPTERA-- LEPKÉK---
Hepialidae-- gyökérrágólepke-félék--
Pharmacis fusconebulosus-- északi gyökérrágólepke-- 10 000
Triodia amasina-- balkáni gyökérrágólepke-- 10 000

Cossidae-- farontólepke-félék-
-
Lamellocossus terebrus-- nyárfarontólepke-- 10 000

Glyphipterigidae-- szakállasmolyfélék--
Zygaenidae-- csüngőlepkefélék--
Adscita geryon-- ritka fémlepke-- 5 000
Jordanita graeca-- görög fémlepke-- 5 000
Zygaena fausta-- nyugati csüngőlepke-- 10 000

Coleophoridae-- zsákhordómoly-félék--
Coleophora hungariae-- magyar zsákosmoly-- 5 000

Aegeriidae-- üvegszárnyúlepke-félék---
Chamaesphecia colpiformis-- délvidéki szitkár-- 5 000
Chamaesphecia hungarica-- magyar szitkár-- 5 000
Chamaesphecia palustris-- mocsári szitkár-- 5 000
Synansphecia affinis-- napvirágszitkár-- 5 000

Tortricidae-- sodrómolyfélék--
Pammene querceti-- magyar tölgymakkmoly-- 10 000

Pyraustidae-- tűzmolyfélék--
Algedonia luctualis-- fehérfoltos kormosmoly-- 10 000
Ostrinia palustralis-- mocsári tűzmoly--5 000
Palmitia massilialis-- cifra fényilonca-- 5 000
Reskovitsia alborivularis-- keleti kormosmoly-- 50 000

Pterophoridae-- tollasmolyfélék--
Agdistis intermedia-- magyar egytollúmoly-- 10 000
Calyciphora xanthodactyla-- hangyabogáncs-tollasmoly--5 000

Lasiocampidae-- szövőfélék--
Eriogaster catax-- sárga gyapjasszövő--50 000
Eriogaster lanestris-- tavaszi gyapjasszövő--10 000
Eriogaster rimicola-- vörhenyes gyapjasszövő--10 000
Phyllodesma ilicifolia-- cserlevélpohók-- 10 000

Lemoniidae-- ősziszövőfélék--
Lemonia dumi-- sávos pohók-- 10 000
Lemonia taraxaci-- pitypangszövő--10 000

Endromidae-- tarkaszövőfélék-
-
Endromis versicolora-- tarkaszövő--5 000

Sphingidae-- szenderfélék
---
Acherontia atropos-- halálfejes lepke-- 10 000
Marumba quercus-- tölgyfaszender-- 10 000
Hemaris fuciformis-- dongószender-- 10 000
Hemaris tityus-- pöszörszender-- 10 000
Proserpinus proserpina-- törpeszender-- 50 000
Hyles galii-- galajszender-- 5 000

Saturniidae-- pávaszemesszövő-félék--
Saturnia pavonia-- kis pávaszem-- 10 000
Saturnia spini-- közepes pávaszem-- 50 000
Saturnia pyri-- nagy pávaszem-- 50 000
Aglia tau-- t-betűs pávaszem-- 5 000

Geometridae-- araszolófélék-
-
Archiearis parthenias-- nagy nappaliaraszoló-- 10 000
Archiearis notha-- vörhenyes nappaliaraszoló-- 5 000
Archiearis puella-- kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló)-- 5 000
Orthostixis cribraria-- pettyes fehéraraszoló-- 50 000
Epirranthis diversata-- rezgőnyár-araszoló-- 50 000
Eucrostes indigenata-- homoki zöldaraszoló-- 10 000
Scopula nemoraria-- ligeti sávosaraszoló-- 10 000
Euphya scripturata (Camptogramma scripturata)-- vonalkás hegyiaraszoló-- 10 000
Entephria caesiata-- szürke hegyiaraszoló-- 10 000
Larentia clavaria-- nagy mályvaaraszoló-- 5 000
Coenocalpe lapidata-- csipkés iszalagaraszoló-- 10 000
Rheumaptera undulata (Hydria undulata)-- hullámvonalas araszoló-- 5 000
Mesotype didymata-- sötétfoltos araszoló-- 50 000
Perizoma minorata-- szemvidító araszoló-- 10 000
Gagitodes sagittata (Perizoma sagittata)-- nyílfoltos tarkaaraszoló-- 10 000
Eupithecia actaeata-- békabogyó-törpearaszoló-- 10 000
Eupithecia graphata-- hangyabogáncs-törpearaszoló-- 5 000
Eupithecia denticulata-- sárgásszürke törpearaszoló-- 5 000
Chesias legatella-- szürkés zanótaraszoló-- 10 000
Chesias rufata-- vöröses zanótaraszoló-- 10 000
Odezia atrata-- fekete araszoló-- 10 000
Schistostege decussata-- hálós rétiaraszoló-- 50 000
Discoloxia blomeri-- szilfaaraszoló--10 000
Hydrelia sylvata-- havasi lápiaraszoló-- 5 000
Acasis appensata-- békabogyó-araszoló-- 10 000
Ennomos quercarius-- molyhostölgy-levélaraszoló-- 5 000
Paraboarmia viertlii-- magyar faaraszoló-- 5 000
Peribatodes umbraria-- fagyal-faaraszoló-- 5 000
Arichanna melanaria-- tőzegáfonya-araszoló--10 000
Eumannia lepraria-- sávos zuzmóaraszoló-- 10 000
Odontognophos dumetatus-- csücskös sziklaaraszoló-- 5 000
Charissa intermedia-- változó sziklaaraszoló-- 50 000
Charissa pullata-- mészkő-sziklaaraszoló-- 5 000
Charissa ambiguata-- havasi sziklaaraszoló-- 10 000
Charissa variegata-- tarka sziklaaraszoló-- 50 000
Chariaspilates formosarius-- pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló)-- 10 000
Dyscia conspersaria-- sziklaüröm-araszoló-- 5 000
Perconia strigillaria-- fehérszárnyú aranyaraszoló-- 10 000

Notodontidae-- púposszövőfélék--

Dicranura ulmi-- szilfa-púposszövő--5 000
Furcula bicuspis-- apáca-púposszövő--5 000
Leucodonta bicoloria-- aranyfoltos púposszövő--10 000
Drymonia velitaris-- hegyi púposszövő--10 000
Notodonta torva-- ritka púposszövő (kormos púposszövő)-- 10 000
Pheosia gnoma-- nyírfa-púposszövő--5 000
Odontosia carmelita-- barátka-púposszövő--10 000
Phalera bucephaloides-- magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő)-- 10 000

Noctuidae-- bagolylepkefélék--

Hypenodes pannonica-- pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly)-- 50 000
Idia calvaria-- sárgafoltú kuszabagoly-- 5 000
Polypogon gryphalis-- láperdei karcsúbagoly-- 5 000
Odice arcuinna-- réti törpebagoly-- 10 000
Eublemma rosea-- rózsaszínű törpebagoly-- 50 000
Metachrostis dardouini-- palakék törpebagoly-- 10 000
Ocneria rubea-- rőt gyapjaslepke-- 10 000
Ocnogyna parasita-- csonkaszárnyú medvelepke-- 50 000
Diaphora luctuosa-- gyászos medvelepke-- 50 000
Epatolmis luctifera (Phragmatobia luctifera)-- füstös medvelepke-- 50 000
Arctia festiva-- díszes medvelepke-- 10 000
Parasemia plantaginis-- útifű-medvelepke-- 10 000
Euplagia quadripunctaria-- csíkos medvelepke-- 5 000
Tyria jacobaeae-- jakabfű-lepke-- 5 000
Coscinia cribraria-- pettyes molyszövő--10 000
Nudaria mundana-- csupasz medvelepke-- 10 000
Paidia rica-- májmoha-medvelepke-- 10 000
Lygephila ludicra-- keskenyszárnyú csüdfűbagoly--50 000
Catocala conversa-- füstös övesbagoly-- 10 000
Catocala diversa (Ephesia diversa)-- kőrisfa-övesbagoly-- 10 000
Catocala fraxini-- kék övesbagoly-- 5 000
Catocala dilecta (Astiotes dilecta)-- nagy övesbagoly-- 10 000
Abrostola agnorista-- sziklalakó csalánbagoly-- 10 000
Diachrysia chryson-- nagyfoltú aranybagoly-- 50 000
Diachrysia zosimi-- vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly)-- 50 000
Diachrysia nadeja-- szélessávú aranybagoly-- 50 000
Euchalcia variabilis-- sisakvirág-aranybagoly-- 10 000
Euchalcia modestoides-- zöld aranybagoly-- 10 000
Polychrysia moneta-- szélesszárnyú aranybagoly-- 50 000
Panchrysia deaurata-- pompás aranybagoly-- 50 000
Lamprotes c-aureum-- c-betűs aranybagoly-- 50 000
Autographa jota-- i-betűs aranybagoly-- 10 000
Autographa bractea-- aranyfoltú aranybagoly-- 10 000
Apaustis rupicola-- szirti törpebagoly-- 10 000
Mesotrosta signalis-- fehérjegyű törpebagoly-- 50 000
Shargacucullia thapsiphaga-- fakó csuklyásbagoly-- 5 000
Shargacucullia gozmanyi-- Gozmány-csuklyásbagoly-- 10 000
Shargacucullia prenanthis-- tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly-- 5 000
Cucullia scopariae-- seprősüröm-csuklyásbagoly-- 10 000
Cucullia argentea-- ezüstfoltos csuklyásbagoly-- 10 000
Cucullia gnaphalii-- aranyvessző-csuklyásbagoly-- 50 000
Cucullia lucifuga-- hamvas csuklyásbagoly-- 10 000
Cucullia balsamitae-- homoki-csuklyásbagoly-- 10 000
Cucullia campanulae-- harangvirág-csuklyásbagoly-- 50 000
Cucullia chamomillae-- székfű-csuklyásbagoly-- 5 000
Cucullia xeranthemi-- vasvirág-csuklyásbagoly-- 10 000
Cucullia tanaceti-- vonalkás csuklyásbagoly-- 5 000
Cucullia dracunculi-- lilásszürke csuklyásbagoly-- 50 000
Cucullia asteris-- őszirózsa-csuklyásbagoly-- 5 000
Epimecia ustula-- ördögszem-apróbagoly-- 50 000
Amphipyra cinnamomea (Pyrois cinnamomea)-- ritka fahéjbagoly-- 10 000
Periphanes delphinii-- szarkalábbagoly-- 10 000
Pyrrhia purpurina-- ezerjófűbagoly-- 50 000
Schinia cardui-- keserűgyökér-nappalibagoly-- 5 000
Schinia cognata-- nyúlparéj-nappalibagoly-- 5 000
Methorasa latreillei-- gyöngypettyes bagoly-- 10 000
Caradrina gilva (Eremodrina gilva)-- platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly)-- 5 000
Mormo maura-- gyászbagoly-- 5 000
Phlogophora scita-- halványzöld csipkésbagoly-- 10 000
Staurophora celsia-- buckabagoly-- 5 000
Hydraecia petasitis-- nagy vízibagoly-- 5 000
Amphipoea lucens-- törékeny lápibagoly-- 5 000
Fabula zollikoferi (Luperina zollikoferi)-- óriás-szürkebagoly-- 10 000
Phragmatiphila nexa-- lángszínű nádibagoly-- 50 000
Oria musculosa-- szalmasárga búzabagoly-- 10 000
Photedes captiuncula-- hegyi törpebagoly-- 50 000
Apamea platinea-- platina-dudvabagoly-- 10 000
Apamea syriaca-- Tallós-dudvabagoly-- 5 000
Enargia abluta-- fakó nyárfabagoly-- 10 000
Atethmia ambusta-- körtebagoly-- 10 000
Lithophane semibrunnea-- keskenyszárnyú fabagoly-- 5 000
Orbona fragariae-- óriás-télibagoly-- 5 000
Spudaea ruticilla-- tölgyfa-őszibagoly-- 5 000
Rileyiana fovea-- zörgőbagoly-- 10 000
Scotochrosta pulla-- sötét őszibagoly-- 5 000
Dichonia aeruginea-- hamvas tölgybagoly-- 10 000
Anarta myrtilli-- csarabbagoly-- 50 000
Saragossa porosa-- sziki ürömbagoly-- 50 000
Saragossa implexa-- ázsiai szegfűbagoly-- 10 000
Hyssia cavernosa-- feketejegyű rétibagoly-- 10 000
Actebia praecox-- homoki zöldbagoly-- 10 000
Actebia fugax (Parexarnis fugax)-- pusztai földibagoly-- 10 000
Dichagyris musiva-- szegélyes földibagoly-- 10 000
Dichagyris candelisequa-- szigonyos földibagoly-- 10 000
Euxoa distinguenda-- keleti földibagoly-- 10 000
Euxoa vitta-- dolomit-földibagoly-- 50 000
Euxoa hastifera-- fehérsávos földibagoly-- 5 000
Euxoa birivia-- ezüstös földibagoly-- 10 000
Euxoa decora-- selymes földibagoly-- 10 000
Diarsia dahlii-- barnáspiros földibagoly-- 5 000
Lycophotia porphyrea-- porfírbagoly-- 10 000
Chersotis fimbriola-- kökörcsinvirág-földibagoly--50 000
Chersotis cuprea-- rézfényű földibagoly-- 10 000
Divaena haywardi-- Hayward-sárgafűbagoly-- 10 000
Xestia sexstrigata-- hatcsíkú földibagoly-- 10 000
Naenia typica-- hálózatos sóskabagoly-- 5 000
Hesperiidae-- busalepkefélék--
Carcharodus lavatherae-- tisztesfű-busalepke-- 50 000
Heteropterus morpheus-- tükrös busalepke-- 10 000
Spialia orbifer-- törpebusalepke-- 10 000
Spialia sertorius-- lápi busalepke (nyugati törpebusalepke)-- 10 000
Pyrgus alveus-- hegyi busalepke-- 10 000
Pyrgus serratulae-- homályos busalepke-- 10 000
Thymelicus acteon-- csíkos busalepke-- 10 000

Papilionidae-- pillangófélék--

Zerynthia polyxena-- farkasalmalepke-- 50 000
Parnassius mnemosyne-- kis apollólepke-- 50 000
Iphiclides podalirius-- kardoslepke-- 10 000
Papilio machaon-- fecskefarkú lepke-- 10 000

Pieridae-- fehérlepkefélék-
-
Gonepteryx rhamni-- citromlepke-- 5 000
Leptidea morsei-- keleti mustárlepke-- 50 000
Pieris mannii-- magyar fehérlepke-- 50 000
Pieris ergane-- sziklai fehérlepke-- 50 000
Pieris bryoniae-- hegyi fehérlepke-- 50 000

Lycaenidae-- boglárkalepke-félék-
-
Lycaena dispar-- nagy tűzlepke--50 000
Lycaena thersamon-- kis tűzlepke-- 10 000
Lycaena hippothoe-- havasi tűzlepke-- 50 000
Lycaena alciphron-- ibolyás tűzlepke-- 10 000
Neozephyrus quercus-- tölgyfalepke--5 000
Thecla betulae-- nyírfa-csücsköslepke-- 5 000
Satyrium w-album-- szilfa-csücsköslepke-- 10 000
Satyrium pruni-- szilvafa-csücsköslepke-- 5 000
Satyrium spini-- kökény-csücsköslepke-- 10 000
Satyrium ilicis-- tölgyfa-csücsköslepke-- 10 000
Cupido osiris-- hegyi törpeboglárka-- 50 000
Cupido alcetas (Everes alcetas)-- palakék boglárka-- 5 000
Cupido decolorata (Everes decolorata)-- fakó boglárka-- 5 000
Pseudophilotes schiffermuelleri-- apró boglárka-- 10 000
Scoliantides orion-- szemes boglárka-- 5 000
Glaucopsyche alexis-- nagyszemes boglárka-- 5 000
Maculinea alcon (Phengaris alcon)--szürkés hangyaboglárka--50 000
Maculinea arion (Phengaris arion)--nagyfoltú hangyaboglárka--50 000
Maculinea nausithous (Phengaris nausithous)-- sötét hangyaboglárka (zanótboglárka)-- 50 000
Maculinea teleius (Phengaris teleius)-- vérfű-hangyaboglárka---50 000
Plebejus idas-- északi boglárka-- 10 000
Aricia agestis-- szerecsenboglárka-- 5 000
Aricia artaxerxes-- bükki szerecsenboglárka-- 50 000
Aricia eumedon-- gólyaorr-boglárka-- 10 000
Polyommatus thersites-- ibolyaszín boglárka-- 10 000
Polyommatus dorylas-- fénylő boglárka-- 5 000
Polyommatus admetus-- bundás boglárka-- 10 000
Polyommatus amandus-- csillogó boglárka-- 10 000

Nymphalidae-- tarkalepkefélék--

Libythea celtis-- csőröslepke-- 5 000
Limenitis camilla-- kis lonclepke-- 10 000
Limenitis reducta-- kék lonclepke-- 50 000
Neptis rivularis-- nagy fehérsávoslepke-- 10 000
Neptis sappho-- kis fehérsávoslepke-- 10 000
Argynnis paphia-- nagy gyöngyházlepke-- 5 000
Argynnis laodice-- keleti gyöngyházlepke-- 50 000
Argynnis pandora-- zöldes gyöngyházlepke-- 5 000
Argynnis niobe-- ibolya-gyöngyházlepke-- 10 000
Brenthis daphne-- málna-gyöngyházlepke-- 5 000
Brenthis ino-- lápi gyöngyházlepke-- 50 000
Brenthis hecate-- rozsdaszínű gyöngyházlepke-- 5 000
Boloria euphrosyne-- árvácska-gyöngyházlepke-- 5 000
Boloria selene-- fakó gyöngyházlepke-- 10 000
Apatura ilia-- kis színjátszólepke-- 10 000
Apatura iris-- nagy színjátszólepke-- 50 000
Euphydryas aurinia-- lápi tarkalepke-- 50 000
Euphydryas maturna-- díszes tarkalepke-- 50 000
Melitaea diamina-- kockás tarkalepke-- 10 000
Melitaea ornata-- magyar tarkalepke-- 50 000
Melitaea trivia-- kis tarkalepke-- 5 000
Melitaea aurelia-- recés tarkalepke-- 10 000
Melitaea britomartis-- barnás tarkalepke-- 10 000
Nymphalis io (Inachis io)-- nappali pávaszem-- 5 000
Nymphalis urticae (Aglais urticae)-- kis rókalepke-- 50 000
Nymphalis polychloros-- nagy rókalepke-- 10 000
Nymphalis xanthomelas-- vörös rókalepke-- 50 000
Nymphalis vau-album-- l-betűs rókalepke-- 50 000
Nymphalis antiopa-- gyászlepke-- 50 000
Nymphalis c-album (Polygonia c­album)-- c-betűs lepke-- 5 000
Vanessa atalanta-- atalantalepke-- 5 000
Pyronia tithonus-- kis ökörszemlepke-- 10 000
Hyponephele lycaon-- erdei ökörszemlepke-- 50 000
Hyponephele lupina-- homoki ökörszemlepke-- 50 000
Erebia ligea-- fehércsíkú szerecsenlepke-- 10 000
Erebia medusa-- tavaszi szerecsenlepke-- 5 000
Erebia aethiops-- közönséges szerecsenlepke-- 50 000
Hipparchia semele-- barna szemeslepke-- 10 000
Hipparchia statilinus-- homoki szemeslepke-- 10 000
Arethusana arethusa-- közönséges szemeslepke-- 5 000
Chazara briseis-- tarka szemeslepke-- 50 000

DIPTERA-- KÉTSZÁRNYÚAK--

Sphyracephala europaea-- európai nyelesszemű-légy-- 10 000

HYMENOPTERA-- HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK--

Batazonellus lacerticida-- pompás útonállódarázs-- 5 000
Bombus argillaceus-- délvidéki poszméh-- 50 000
Bombus confusus---bársonyos poszméh-- 10 000
Bombus humilis-- változékony poszméh-- 5 000
Bombus laesus-- rozsdássárga poszméh-- 10 000
Bombus muscorum-- sárga poszméh-- 10 000
Bombus paradoxus-- ritka poszméh-- 10 000
Bombus pomorum-- vörhenyes poszméh-- 10 000
Bombus ruderatus-- ligeti poszméh-- 5 000
Bombus silvarum-- erdei poszméh-- 5 000
Bombus soroeensis-- bogáncsposzméh-- 5 000
Bombus subterraneus-- rövidszőrű poszméh-- 5 000
Dasypoda mixta-- ritka gatyásméh-- 5 000
Ichneumon dispar-- gyapjaslepke-fürkész-- 5 000
Megascolia maculata-- óriás-tőrösdarázs-- 50 000
Parnopes grandior-- pompás fémdarázs-- 5 000
Protichneumon pisarius-- nagy szenderfürkész-- 10 000
Rhyssa persuasoria-- óriás-fenyőfürkész-- 5 000
Sphex rufocinctus-- szöcskeölő darázs-- 5 000
Stilbium cyanurum-- nagy smaragdfémdarázs-- 10 000

-A védett rovarok listáját 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 2. mellékletében lehet megnézni. A fent közölt listát, formai okok miatt a http://www.greenfo.hu oldalról vettük át.

Módosítás dátuma: 2013. július 24. szerda, 12:07  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés