FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Interneten az Erdélyrészi Kárpát Egyesület kiadványai

Olvasóink értékelése: / 3
ElégtelenKitűnő 

http://www.erdelyigyopar.ro

1891-et írunk, május 12-én elkezdi működését az Erdélyrészi Kárpát Egyesület, mely alig pár hónaposan egyik legfontosabb feladatának tarja egy saját folyóirat megjelentetését. 1892-ben életre hívja az Erdélyt, az egyesület értesítőjét...
A legeslegelső lapszám címoldalán ez olvasható:

http://www.erdelyigyopar.ro

ERDÉLY

TURISTASÁGI, FÜRDŐÜGYI ÉS NÉPRAJZI FOLYÓIRAT.
AZ ERDÉLYRÉSZI KÁRPÁT-EGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE.
SZERKESZTETTE
RADNÓTI DEZSŐ.
FŐDOLGOZÓTÁRSAK:
Hankó Vilmos dr., Herrmann Antal dr., Téglás Gábor, Hangay Oktáv és Veress Endre.
49 képpel.
KOLOZSVÁR
KIADJA AZ ERDÉLYRÉSZI KÁRPÁT-EGYESÜLET 1892.


„Olvasóinknak és illetve tagtársainknak szives tudomására hozzuk, hogy egyesületünk, alapszabály szerü czéljainak hathatósabb megvalósithatása végett, Erdély czimmel turistai, fürdőügyi és néprajzi folyóiratot indit. Az Erdély jellemző nevet a folyóiratnak nem elkülönödő szándékból adtuk. Csak meg akartuk röviden jelölni azt a területet, a haza oszthatatlan földjének azt a dülőjét, a melyben im becsületesen munkálkodandók vagyunk a hasznos hazafiság nevében, közreműködvén abban, hogy ország-világ előtt feltáruljon Szent István birodalmának e tündérkertje, rejtett kincseivel, sejtett bájaival, s hogy megismertetve és a közfigyelmet magára vonva, ezzel is erősbödjék a nemzet e védbástyája" - írja az első vezércikkben Bethlen Bálint gróf EKE-elnök és Radnóti Dezső
titkár.

A kiadvány felvállalt feladata mellett - a turistaság, fürdőügy és néprajz ismertetése - igazi fokmérője a gazdasági-társadalmi helyzetnek, sárga lapjairól a történelem alakulását, Erdély sorsát is nyomon követhetjük. A szerkesztők nagy örömmel számolnak be újabbnál újabb EKE-osztályok alakulásáról, menedékházak építéséről, ügyszeretet visszhangzik a természetvédelemről szóló cikkekben, a túraleírások életszerűvé válnak, s oly különösen művelt nyelvi eszközökkel adják tudtunkra az egyesületben történteket, hogy ha másért nem, a magyar irodalmi nyelv élményéért is érdemes fellapoznunk lapszámait.

Ciklusokra oszthatjuk a folyóirat életét: 1892-1917 - a lendületes kezdet, a közlés szándékának töretlen kedve, melyhez a szükséges anyagiak is kikerültek. Sorban ismerkedünk meg az egyesület elöljáróival, a szervezet fejlődésével, Erdély értékeivel, fürdőivel, féltett múltjával, és mindig, minden egyes lapszámban kitekintést is nyerünk a testvéregyesületekre; egységben, határok nélküli turistaságban gondolkodva.
A fiatal egyesület számtalanszor tesz tanúbizonyságot erejéről, s hogy a pénztelenség ellen valamit tehessen, számos eszközt igénybe vesz, melyek közül hadd említsük most az EKE-pezsgőt és gyújtót.

1914-ben az első félév minden hónapjában különálló lapszámot jelentet meg, a második félévet viszont egyetlen kiadványban kénytelen összevonni. 1915-ben három lapszám, 16-ban két lapszám, 17-ben egyetlenegy jelenik meg.

1918-ben Erdély, az Erdélyi Kárpát Egyesület, valamint folyóirata életébe is új élet köszönt be, amit nem kell külön megmagyarázni.

1930-1946 - talpra állás, szembeszegülés, kitartás évei. Hogyisne illetnénk ezen jelzőkkel azt az időt, amikor az első világháború sebei még fájtak, de mellettük máris újabbakat ejtett a rendszer. Az egyesület mely a magyar helynevek helyességéért oly sokat harcolt arra van ítélve, hogy románul írja Erdély helyneveit, mi több, nevétől is megfosztják 1936-ban. Az év első kiadványának címlapján ez áll: Transzilvánia - Honismertető folyóirat. A Transzilvániai Kárpát-Egyesület és Múzeumának értesítője. Alul nagybetűkkel egy szó: „Cenzurat".

Dr. Tulogdi János szerkesztőként próbálja magyarázni az új helyzetet, biztatni a tagtársakat, olvasókat: „feladatunk lesz az általános nemzetközi turistaság fontosabb mozzanatainak figyelemmel kísérése is. őrállója, közvetítője kell legyen a turisták, turistaegyesületek közt nemzetiségi, felekezeti rangkülönbség nélkül a sziklaszilárdan megalapozandó igazi turista-tevékenységnek. Ezeknek a szép céloknak a folyóirat, a szerkesztő csak akkor tud megfelelni, ha a szerkesztő munkájával szemben megértés fog megnyilatkozni."

Kicsi magyar világ, újabb háború, nagy veszteségek. Az Erdély sorban búcsúztatja a turistaság apostolait, szembe kell nézzen a menedékházak elvesztésével, az új idők új parancsaival. Mint ahogy 1946-ban megszűnésével. Léte utolsó nyarán a hasábjain közölt vezércikkben így fogalmaz Vámszer Géza: „értékeink ellenére munkánkban miért nem támogat bennünket képességei szerint anyagiakkal vagy szellemiekkel minden természetkedvelő, minden Erdélyt szerető magyar testvérünk? Miért nem? S miért akadnak olyanok is, akik támogatás helyett csak hátráltatják munkánkat?" A kérdésekre nem érkezett kedvező válasz.

A kiadvány, mely szakmellékleteket jelentetett meg, mikor anyagi keretei megengedték (Erdély népei, A mi fürdőnk, Kerékpáros turista), mely terelte a turistaság nyáját, összetartotta a nemzetet, tudást jutatott el az otthonokba olyan személyiségek szerkesztőmunkája által, mint Radnóti Dezső, dr. Veress Endre, dr. Gyalui Farkas, Merza Gyula, dr. Szádeczky Lajos, M. Kovács Géza, Orosz Endre, dr. Kerekes Zoltán, dr. Karl János, Szabó T. Attila, Vámszer Géza, számos híres munkatárssal tartalmas életet mondhat magáénak. Ugyanakkor az Erdélyben leírtak ma is sok kérdésben nyújthatnak eligazítást, támpontot, irányvonalat. Az utódoknak igazi turistautat mutathatnak.

 

Az Erdély digitalizálásában segítséget nyújtott:

Szülőföld Alap
EKE Kolozsvári Osztálya
EKE Háromszéki Osztálya
Székely Nemzeti Múzeum

Barabás Orsolya
Böjthe-Beyer Barna
Dukrét Lajos
Kiss Tibor
Lukács József
Nyisztor Miklós

Módosítás dátuma: 2011. július 25. hétfő, 23:27  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

8,2 millióval támogatja az amerikai külügyminisztérium a CEU-t

A Közép-európai Egyetem (CEU) stratégiai fenntarthatósági céljait figyelembe véve az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének Közép- és Kelet-európai Környezetvédelmi, Tudományos, Technikai és Egészségügyi Regionális Irodája (ESTH Hub) az egyetemmel társulva 30 ezer dolláros (8,2 millió forintos) pénzügyi támogatást nyújt a Fenntartható Egyetemek Hálózata (Sustainable University Network - SUN) létrehozásának elősegítésére.

Bővebben...