FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Pártszimpátia, társadalmi összetétel és értékrend a fiatalok körében

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
A FIDESZ-szel szimpatizáló fiatalok (35 év alattiak) a legelégedettebbek, az MSZP-szimpatizáns fiatalok bíznak a legkevésbé az Országgyűlésben, az LMP szimpatizáns fiatalok bíznak leginkább az emberekben, a Jobbik-szimpatizánsok nem bíznak a rendőrségben és idegenellenesek - derül ki a TÁRKI 2011 áprilisa és júniusa között végzett kutatásából.2011 áprilisa és júniusa között azt vizsgáltuk, hogy a fiatalok (a 35 év alattiak) pártszimpátiája hogyan függ össze társadalmi összetételükkel és értékrendjükkel. Az egyes pártok szimpatizánsainak körében eltérő a 35 év alattiak aránya: míg az LMP illetve Jobbik szavazói közül tízből négyen tartoznak ebbe a korcsoportba (43% és 40%), addig a FIDESZ szavazói körében tízből hárman (32%), az MSZP esetében pedig ketten (20%). Ennek megfelelően a 35 év alatti pártszimpátiával rendelkezők körében a FIDESZ a legnépszerűbb (56%), majd a Jobbik (19%), az MSZP (14%) és az LMP (11%) következik.

Az egyes pártok fiatal szimpatizánsainak társadalmi összetétele markánsan eltér. A leginkább elégedettek a FIDESZ-szavazó fiatalok. A Jobbik szimpatizánsai leginkább abban térnek el a többi párt szavazóitól, hogy gyakrabban használják az internetet, átlagon felüli köztük a középfokú végzettségű kisvárosi férfi, ugyanakkor átlagon aluli arányban járnak templomba, szavazni viszont elmennek. Az MSZP-szavazásra hajlamos fiatalok jellemzően az átlagosnál alacsonyabb iskolázottságúak, és több közöttük a nélkülöző, ellentétben az LMP-szimpatizánsokkal, akik között átlagon felüli arányban találunk internetet használó, magas iskolai végzettségű, nem nélkülöző budapestieket, akik között azonban alacsony a biztos szavazók aránya.

A fiatalok értékrendjének és pártszimpátiájuknak összefüggését a bizalmatlanság és az előítéletesség metszeteiben mutatjuk be. Az emberekbe vetett bizalomban nincs nagy eltérés a fiatalok pártszimpátiája szerint, egyedül az LMP-szavazók körében kisebb az emberekben nem bízók aránya. Az Országgyűlésben inkább csak a FIDESZ-szimpatizánsok bíznak, a rendőrségben kiugró mértékben a Jobbik-szavazók nem bíznak.

A bizalmatlanság aránya a pártszimpátia függvényében (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2011. április-június. Bizalmatlanok azok, akik egy 0 (nem bízik) -11 (bízik) közötti skálán 0- 2 közötti értéket választottak.

A 35 év alattiak előítéletességét meglévő vagy elképzelt gyerekük barátválasztásának megítélése alapján vizsgáltuk. A felkínált lehetőségek közül legkevésbé egy kábítószeres vagy egy skinhead (bőrfejű), leginkább pedig egy zsidó gyerekkel való barátkozását támogatnák a megkérdezett fiatalok, ugyanakkor egy roma gyerekkel való barátkozás támogatottsága kisebb, mint egy arab, kínai vagy afrikai gyerekkel való barátkozásé. Az általános trendtől a Jobbik-szavazók abban térnek el, hogy inkább támogatják gyerekük bőrfejű gyerekkel való barátkozását, ugyanakkor minden más kisebbségi gyerekkel való barátkozást a többiekhez képest kevésbé támogatnak. 

Támogatná, hogy gyereke barátkozzon valakivel az alábbi csoportok tagjai közül? (%, a pártszimpátia függvényében)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2011. április-június.

Az előbbiek fényében nem meglepő, hogy míg a fiatalok 30%-a ért egyet azzal az állítással, hogy Magyarországnak egyetlen menedékkérőt sem szabad befogadnia, és 14%-uk azzal, hogy mindenkit be kéne fogadnia, addig a Jobbik-szavazók 46%-a ért egyet az első, az LMP-szimpatizánsoknak pedig 21%-a az utóbbi állítással.

Sik Endre, TÁRKI Zrt.

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés