FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Veszélyeztetett ifjúság – veszélyeztetett társadalom” című nyári konferencia

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

A péceli Csökmei Kör tisztelettel meghívja Önt 2011. évi „Veszélyeztetett ifjúság – veszélyeztetett társadalom” című nyári konferenciájára.

A konferencia napjai: 2011. augusztus 20.-21.-e (szombat, vasárnap). Helyszíne: a Péceli Református Egyházközség gyülekezeti háza (2119 Pécel, Kálvin tér 2.).

A péceli Csökmei Kör tisztelettel meghívja Önt 2011. évi„Veszélyeztetett ifjúság – veszélyeztetett társadalom” című nyári konferenciájára.
A konferencia napjai: 2011. augusztus 20.-21.-e (szombat, vasárnap).

Helyszíne: a Péceli Református Egyházközség gyülekezeti háza (2119 Pécel, Kálvin tér 2.).
Ma már általánosan elismert tény gyermekifjúi társadalmunk veszélyeztetett helyzete, sok tekintetben súlyos állapota. Tudjuk, hogy a fizikai-biológiai állapot romlása, a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás kiterjedtsége csak tünetei a még súlyosabb bajoknak: a családi- és iskolai nevelés gyengülésének, a szociokulturális viszonyok drámai romlásának, a generációk közötti kommunikáció megszűnésének.Karácsony Sándor hetven évvel ezelőtt az Ocsúdó magyarság (Bp. Exodus, 1942.) Elméleti meggondolásaink a mai magyar ifjúságról című fejezetében vázolta föl azt a folyamatot, amely az ifjúságot jogi helyzetének megrendülése, hitvilágának szétzilálódása vagy teljes hiánya, társadalmi perspektívátlansága folytán odáig juttatja, hogy nem kívánja vállalni a felnőtté válás felelősségét. A következmények: az ifjúság korszakának mesterséges meghosszabbítása, céltalanság, kitartottság, a családalapítás elhalasztása-mellőzése, s a mindebből következő elviselhetetlen lelkiállapot kábulatba fojtása. Mindez meghökkentően pontos látlelete a mai ifjúsági problémáknak, pedig az elemzés egészen más társadalmi-történelmi körülmények között született.A tárggyal március 19.-én tartott egynapos konferenciánkon kezdtünk el foglalkozni, akkori előadóink ismertették korunk tudományának mondanivalóját a gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek lélektanáról, nevelési problémáiról, s azt is, mit mondott ugyanerről a maga korában Karácsony Sándor.Mostani összejövetelünkön erről az információs bázisról indulva egyrészt azt szeretnénk megvizsgálni, miként hatnak a legutóbbi civilizációs-társadalmi változások a fiatalok életére, hogyan módosul ennek folytán fizikai és lelki állapotuk, deformálódik fejlődésük. Szeretnénk, ha pedagógusok és szülők őszintén szembenéznének a helyzettel, kendőzés nélkül, egész kiterjedtségében látnák az ifjúság, s ennek folytán a jövő magyar társadalmának akut veszélyeztetettségét. Másrészt figyelmükbe szeretnénk ajánlani Karácsony Sándor pedagógiájának azokat a ma is aktuális, sőt egyre aktuálisabb vonatkozásait, melyek – legjobb meggyőződésünk szerint – inspirációt adhatnak számunkra a problémák megoldásának keresésében.Program:A konferencia napi időbeosztása: 9 órától 12 óra 30-ig előadások, 12 óra 30-tól 14 óráig ebédszünet, 14 órától 17 óráig korreferátumok, vita. Az előadások feltüntetett sorrendjében változás lehetséges, ezeket a megnyitáskor közöljük.  2011. augusztus 20.-a (szombat): 9 óra: a konferencia megnyitása.Elnök: Dr. Victor András ny. főiskolai tanár (ELTE, Tanárképző Főiskola)Előadások:Dr. Földi Rita tanszékvezető docens (Károli Gáspár Református Egyetem): Szenvedélybetegség: a társadalom kórtüneteDr. Bauer Béla egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Andragógiai Tanszék): „A mai magyar ifjúság” – diagnózis és terápiaVitaEbédszünetA tárggyal kapcsolatban fölkért pedagógusok és diákok hozzászólásai, a vita folytatása.  2011. augusztus 21.-e (vasárnap): Elnök: Heltai Miklós ny. gimnáziumi igazgató9 órától előadások:Dr. Tóth Istvánné egyetemi adjunktus (Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar): Látlelet a 8-15 évesek érzelmi nevelésének szintjérőlDr. Paksi Borbála intézetvezető (Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Viselkedéskutató Központ): A droghasználat tendenciái a fiatalok körébenDr. Ollé János egyetemi adjunktus (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): Híd vagy szakadék generációk között az informatika?VitaEbédszünetA tárggyal kapcsolatban fölkért pedagógusok és diákok hozzászólásai, a vita folytatása és lezárása. 17 órakor a Csökmei Kör közgyűlése. Tudnivalók:  Közlekedés:A Keleti Pályaudvarról azok a hatvani és gödöllői vonatok, amelyek Pécelen megállnak, szombaton és vasárnap minden órában óra harmincötkor indulnak, a villanytáblán írják ki, melyik vágányról. Pécelen az állomás előtt van a 169-es busz megállója, a helyi végállomás felé a Gyülekezeti Ház a második megálló (a református templomnál).Lehet autóbusszal is jönni, az Örs vezér térről a 169-es gyorsjáratként kijön Pécelre.Autóval legjobb a Kerepesi úton kimenni a vásárvárosig, a vásárváros előtt el lehet menni az Éles-sarokhoz, onnan a Kőbányai úton Rákoskeresztúrig. De az M hármason is ki lehet menni az M nullásig, s azon jönni a péceli lehajtóig. Pécelen az ABC és Penny Áruházaknál lévő körforgalomból az első kijáróból jobbra fölfelé érhető el a református templom.  Szállás:A péceli Katasztrófavédelmi Oktatási Központ /2119 Pécel, Szent Imre krt. 3./ kollégiumában 4. 900 Ft. /fő /nap díjért igényelhető.A péceli Adventista Teológiai Főiskola kollégiumában tíz fő részére 1300 Ft./fő/nap díjért is igényelhető szállás, a keretszámot a foglalás sorrendjében töltjük be.  Étkezés:Ebéd 1200 Ft. / fő / nap díjért igényelhető. A helyszínen büfé működik. Tisztelettel kérjük, hogy szállás- és ebéd-igényeiket legkésőbb 2011. augusztus 1.-ig küldjék meg címünkre: Csökmei Kör, 2119 Pécel, Korányi u. 14, a helyszíni igénylés teljesítése bizonytalan. Információ: Heltai Miklós, 2119 Pécel, Korányi u.14., tel.: 06-28-788 940, vagy: 30-2141963, email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . A konferencia alatt hozzáférhetőek Karácsony Sándor 1990 óta körünk által újra megjelentetett művei, köztük a bevezetőben említett kiadvány is (lásd tájékoztatónkat az utolsó lapon). Szeretettel várjuk tagjainkat, barátainkat és minden érdeklődőt. Karácsony Sándor neveléstudományi alapvetését maga sorolta be társaslogikai és társaslélektani rendszerébe. Mivel a Széphalom Könyvműhelynél ebben az évben jelent meg körünk támogatásával az életműsorozat zárókötete, az alábbiakban e rendszer szerint soroljuk föl konferenciánkon hozzáférhető műveit (a dőlt betűs és aláhúzott főcímek a könyv rendszerbeli helyét, a félkövér betűs a mű címe, a címek mögötti évszámok a Széphalom Könyvműhelynél való megjelenést jelölik).
A neveléstudomány társaslogikai alapjai:
A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja, 2009;
A neveléstudomány társaslélektani alapjai:
A nyelvi (irodalmi) nevelés és a társaslélek értelmi működése: Magyar nyelvtan társaslélektani alapon, 2010;A könyvek lelke (Jelrendszer és jelképrendszer. Irodalmi nevelés), 2006; A társaslélek felső határa és a transzcendensre nevelés: A magyar világnézet (Világnézeti nevelés), 2007;A magyarok Istene (Vallásos nevelés), 2004; A társadalmi nevelés és a társaslélek akarati működése: A magyarok kincse (Értékrendszer és axiológia), 2008;Magyar ifjúság (Tettrendszer és etika), 2005;Ocsúdó magyarság (Szokásrendszer és pedagógia), 2002; A társaslélek alsó határa és a jogi nevelés: A magyar demokrácia (Függetlenségre – autonómiára nevelés), 2011;A magyar béke (Háborúból békére – reformra nevelés), 2011.

Módosítás dátuma: 2011. július 08. péntek, 13:37  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés