FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

A fiatalok szabadidő-szervezésében segít a Cserkészszövetség

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar Cserkészszövetség "A közösség érték! Az iskolai közösségfejlesztés gyakorlata" címmel szervezett konferenciát március 27-én. A konferencia az ország több pontján indított ingyenes, akkreditált pedagógus-továbbképzés alapja, melynek célja a résztvevők ismereteinek és módszertani tárházának gazdagítása az olyan értékproduktív szabadidős-programok megvalósítása érdekében, amelyek fókuszában a közösségfejlesztés áll.

A konferencia megnyitóján Thaisz Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-fejlesztési főosztályvezetője köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény számos ponton kimondja a nevelés fontosságát és hangsúlyozza, hogy az iskoláknak, oktatási intézményeknek nemcsak a tantárgyak oktatása a feladata, hanem a nevelés is.
„A modern társadalmakban a felnőtté válás és ezzel az önálló egzisztencia kialakulás egyre inkább kitolódik. A jelenséget különböző tényezők befolyásolják: demográfiai helyzet, iskolázottsági mutatók, nevelési-oktatási intézmények hatékonysága, családi modellek átalakulása és újak megjelenése, illetve fiatalok szabadidő eltöltési szokásai” – áll az alapkezelő által kiadott közleményben.

Szervezetlen szabadidő
2012-ben a fiatalok mindössze 24 százaléka mondta azt, hogy rendelkezik olyan baráti körrel, ahol rendszeresen, közösen töltik el szabadidejük egy részét. Hasonlóan alacsony azon fiatalok aránya, akik aktívak valamilyen civil szervezet életében, így szabadidős szervezetek vagy csoportok tagjai között is kevés a fiatal, derült ki a konferencián. Alig minden tizedik 15-29 évesről mondható el, hogy bármilyen módon – akár csak a programokba bekapcsolódva – szervezett formában tölti a szabadidejét. Ezek alapján egyértelműnek látszik, hogy sokak számára az iskola jelenti az egyetlen szocializációs terepet, közösségi létet – vonták le a következtetést a résztvevő szakemberek.
A folyamat megállítása érdekében a konzorcium munkatársai szerteágazó tevékenységeken keresztül igyekeznek a kisközösségi ifjúságnevelést és ennek küszöbterületeit eljuttatni a célcsoport, tehát a 6-25 éves fiatalok és az érintett társadalmi rétegek, mint például a pedagógusok számára. Papp Zsolt, a téma szakértője a konferencia előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kisközösségi ifjúságnevelés lehetőségeinek megteremtése az iskolai életben a XXI. század köznevelésének egyik legfontosabb kérdése. Hozzátette: világosan kell látnunk, hogy ma a gyermekek életkori szükségleteinek kielégítése, érzelmi biztonságuk, intelligenciájuk, szociális kompetenciájuk, valamint jellemük fejlesztése, az értékekben való megerősítésük immáron a pedagógia első számú kihívásai közé tartozik.

Élményt adó közösségeket akarnak
A projekt célja, hogy a fiatalokat minél inkább bevonja a kisközösségi ifjúságnevelésbe. A konferencián résztvevőknek, valamint a képzésekre jelentkezőknek a program abban kíván segíteni, hogy miképpen tehetik eredményesebbé és sikeresebbé nevelői munkájukat, és ami ennél is lényegesebb, hogyan tudnak létrehozni egy gyermekeknek örömet adó, fejlesztő, megerősítő, az átélt élmények és tapasztalatok révén egész életét elkísérő közösséget.
Tekse Balázs, a projekt szakmai vezetője a konferencia sajtótájékoztatóján kifejtette: a pedagógusok projektbe történő bevonásától azt várják, hogy a világon 38 millió taggal rendelkezdő cserkészmozgalom által képviselt értékek, valamint a 100 éves Magyar Cserkészszövetség informális tanítás-tanulásban szerzett jó gyakorlatai, tanulásszervezési eljárásai, módszerei és eszközei beépülnek a mindennapi nevelő-oktató munkába. A projekt célja továbbá, hogy országszerte új közösségek jöjjenek létre, amelyekkel a helyi alumni-csoportok kialakulását, illetve a helyben maradást támogatják. Ennek elengedhetetlen feltétele az élő, tevékeny, értékeket képviselő, élményt adó közösségek megléte.
(Forrás: Edupress)
(www.edupress.hu)

Módosítás dátuma: 2014. március 30. vasárnap, 19:57  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Bertan Judit a köznevelési államtitkár, a felsőoktatásira várni kell

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával a kormány a jólétet és a testi-lelki egyensúly erősítését közvetlenül érintő területeket együttesen szeretné irányítani - mondta el Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Fontosnak tartja a család és a közszolgálat területén az életpályák megerősítését. "Újragondoltuk a minisztérium szerkezetét, melyben fontos a kereszténydemokrata karakter, ezért a frakcióban több államtitkár is a KDNP-ből származik" - foglalta össze az államtitkárjelölteket bemutató június 10-ei sajtótájékoztatón.

Bővebben...