FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Új ifjúságpolitikai program készül

Olvasóink értékelése: / 3
ElégtelenKitűnő 

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter miniszteri biztossá nevezte ki Mihalovics Péter országgyűlési képviselőt, aki egy új ifjúságpolitikai stratégia, az Új Nemzedék Jövőjéért elnevezésű program megalkotásáért, valamint annak végrehajtásáért felelős.

Az új és erős Magyarország megvalósításához szükséges erőforrás potenciálja a fiatal, új nemzedékben található, csak velük közösen, együttműködve lehet olyan országot építeni, amely biztonságot és jövőképet vázol fel számukra. A kormány meggyőződése, hogy az új évszázad kihívásainak megfelelni tudó fiatalokkal közösen nyithatjuk meg az erős és versenyképes Magyarország új fejezetét. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy egy markánsan új irányt adunk az ifjúságpolitikának.

 

Az Új Nemzedék Jövőjéért program stratégiai válaszokat fog adni a fiatalok mindennapjait érintő problémákra. Célja, hogy egy olyan egységes szemléletre épülő ifjúságpolitika alapjait fektesse le, amely megmutatja a korszerű tudással és kiforrott jövőképpel rendelkező fiatal nemzedék számára a lehető legszélesebb körben történő boldogulás lehetőségeit.

 

Réthelyi Miklós miniszter az Új Nemzedék Jövőjéért program végrehajtásának elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátására 2011. február 1. napjától 2011. július 31. napjáig Mihalovics Pétert miniszteri biztossá nevezte ki.

 

Az ifjúságpolitikai stratégia kidolgozásáért és az ezzel kapcsolatos irányvonalak meghatározásáért, az operatív feladatok elvégzéséért 3 fős fiatalokból álló szakértői stáb felel. A miniszteri biztos munkavégzését továbbá kilenc önkéntes fiatal segíti. Mihalovics Péter 1983. augusztus 8-án született. 2002-ben csatlakozott a Fidelitas szervezetéhez, ahol 2007-től programalkotásért felelős alelnöknek választották meg. Jelenleg országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának tagja, Veszprém város önkormányzatának Fidesz-KDNP frakciójának vezetője.

 

 

Interjú Mihalovics Péter miniszteri biztossal

2011. március 4.

A Fidelitas országos alelnökét fontos feladattal bízták meg, mostantól az Új Nemzedék Jövőéért felelős miniszteri biztosként tevékenykedik majd. Mint mondta, aktív párbeszédet alakítana ki a fiatalok és a politika között, s a problémákat maguktól a fiataloktól kérdezné meg; Péter emellett beszélt még a Fidelitasban szerzett tapasztalatairól, Ifjúsági Stratégiáról, a fiatalok lehetőségeiről, felelősségvállalásáról és önmegvalósításáról is.

- Március 2-tól az Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztossá neveztek ki. Hangzatos; ámde mi a garancia arra, hogy ez nemcsak egy újabb, kiüresedő titulus lesz?

- Az, hogy március 2-ára datálják a kinevezésemet, nem azt jelenti, hogy aznap kezdtem volna el érdeklődni a fiatalok mindennapjai és problémái iránt. Sőt mi több, jómagam is a 14-35 éves korosztály tagja vagyok, ezért érzem magamban azt a rendkívüli elhivatottságot, amely nélkül tényleg kiüresedhetne ez a cím.

- Tehát egyszerre vagy az új ifjúságpolitikai irányvonalat elméletben kidolgozó politikus, és ennek eredményét gyakorlatban megtapasztaló „ifjú” is. Melyik szerep él erősebben benned? Nem leszel túl engedékeny vagy elfogult saját generációd igényei iránt?

- 2002 óta tevékenykedem a Fidelitasban, ahol sikerült olyan látásmóddal és képességekkel felvérteznem magam, hogy helytálljak ebben a helyzetben. Véleményem szerint a két tényező nemhogy összeférhetetlen vagy egymást kizáró, hanem igenis elválaszthatatlan egymástól. Az Új Nemzedék Jövőjéért program célrendszere éppen ezen az alapvetésen nyugszik: a fiatalokat kell megszólítanunk, az ő egyéni problémáikat és panaszaikat kell összegyűjtenünk, becsatornáznunk majd ezekből levonni azokat a következtetéseket, amelyek az új stratégia vázát fogják adni. Mi alulról építkezünk felfelé, és nem fordítva.

- Milyen változásokkal kell számolnunk azon kívül, hogy az előző ciklusok gyakorlatával szemben végre egy kormánybeli is foglalkozik a fiatalabb generáció ügyeivel?

- Naphosszat beszélhetnénk az előző ciklusok elhibázott politikai döntéseiről, azonban az fiatalok ügye még ennél is mostohább körülmények között hánykolódott, hiszen hosszú évekig teljesen ignorálták ezt a kérdést. Az első igazi Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008-2009-ben született meg, és összpárti konszenzussal fogadták el. Azonban eltökélt szándékunk, hogy egy úgynevezett „összifjúsági” konszenzust is kialakítsunk, és az alapján határozzunk meg egy gyakorlatias, életszerű, közérthető cselekvési tervet.

- A döntéshozók legtöbbször az oktatáspolitikán keresztül foglalkoznak a fiatalok mindennapjaival, problémáival. Milyen újabb területek vonhatók be az ifjúságpolitika égisze alá?

- Igazából idesorolhatjuk az élet minden olyan területét, amelyekkel a fiatalok nap mint nap érintkeznek. Ezek között természetesen nagy szerep jut az oktatásnak is, de ugyanakkor a foglalkoztatás, a családalapítás, az egzisztenciateremtés is jelentős tényezőkként jelennek meg. Továbbá olyan területek is hangsúlyosak, mint a sport, a kultúra, a turizmus és egyéb közösségi élményekhez köthető tevékenységek. 

- Hogy látod, melyek a fiatalok legnagyobb problémái?

- Éppen erre keressük a választ a maguktól, a fiataloktól. Szeretnénk, ha Ők mesélnék el, milyen gondokkal küzdenek meg. Hiszen azokkal a problémákkal, amelyekről azt gondolják, hogy kizárólag az Ő személyüket érinti, nagyon sok kortársuk szembesül. De hogy én miben is látom az új nemzedék legnagyobb problémáját? Valójában nagyon nehéz megszólítani a társadalom azon rétegét, amely leginkább érdektelen a politikával szemben. Éppen ezért tartom elsődleges feladatunknak azt, hogy aktív részvételre és a demokratikus értékek védelmére neveljük Őket. Felelősségteljes állampolgáraivá kell, hogy váljanak Magyarországnak.

- Ha ez a feltétel mégsem teljesül, egyáltalán szükséges-e megszólítani a fiatalokat vagy együttműködni velük ebben a kérdésben?

- A fiatalokat nem szabad kényszeríteni, és legkevésbé sem felülről irányítani, amikor boldogulásukat kívánjuk támogatni: egy polgári értékrendet és biztos normarendszert kell örökül hagynunk nekik, amelyben otthonosan mozoghatnak, és tevékenykedhetnek. Iránytűt kell adnunk a kezükbe, hogy önállóan is el tudjanak igazodni az egyre bonyolultabbá váló és állandóan változó társadalmi viszonyok között.

- Miért gondolod, hogy ez lenne az elsődleges feladat? Nem lenne-e ésszerűbb előtérbe helyezni a létező problémák megoldását?

- A fiatalabb generációra úgy kell tekintenünk, mint nemzetünk felemelkedésének erőforrására. Ezek alapján tényleg az az elsődleges feladatunk, hogy egyáltalán motiváljuk őket a változást elősegítő folyamatok beindítására. Az ország növekedésének előfeltétele egy aktív, dinamikus és kezdeményező társadalmi réteg jelenléte. A fiataloknak lehetőséget kell kapniuk az önmegvalósításra az élet minden területén. Azonban nem szabad hagyni, hogy ez háttérbe szorítsa a közösségben való részvételt, valamint a társadalom egészéért érzett szolidaritást és felelősségvállalást. Tehát először aktivizálni kell a fiatalokat, hogy rávegyük őket az együttműködésre, hogy aztán közösen találjuk meg a legmegfelelőbb megoldási lehetőségeket a már létező problémákra is.

- És ehhez hogyan járulhat hozzá a politika, és maguk a politikusok?  Vagy akár Te?

- Az előbb felvázolt víziónak alapfeltétele egy stabil, átlátható politikai környezet kialakítása, amely a politikusok feladata. Egy olyan társadalmi rendszert kell létrehozni, amelyben ismét helyreállhat a bizalom az ország vezetői és a fiatalabb nemzedék között. A Fidelitasban már évek óta ezért a nemes célért tevékenykedünk. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy munkám során eddig is mindenben számíthattam a tagok támogatására, szakmai segítségére. Különösen szoros együttműködés alakult ki a Fidelitas szervezetéből kikerülő parlamenti képviselőkkel, és ahogy Navracsics Tibor is fogalmazott, ezeknek a képviselőknek meghatározó szerepük van a Fidesz-frakción belül is. Túl azon, hogy egy baráti közösséget alkotunk, a szakmai együttműködés is jelentős szerepet játszik. Ágh Péter, a Fidelitas elnöke, az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottság tisztviselőjeként a parlamentben, én pedig a kormány oldaláról támogatom közös céljaink megvalósulását. Biztos vagyok benne, hogy ez a hatékony kooperáció a jövőben is fennmarad.

Forrás: vehir.hu

fidelitas.hu

Módosítás dátuma: 2011. március 16. szerda, 09:20  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés