FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Párbeszéd a fiatalokról a fiatalokkal a Városháza dísztermében

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Családvédelmi Osztály szervezésében az idén is, immáron második alkalommal megrendezte a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napját. Az egész napos rendezvény egy szakmai fórummal vette kezdetét, amelyen az ifjúságpolitikával, ifjúsággal foglalkozó döntéshozókon kívül jelen voltak a témában érintett szakmai és oktatási intézmények, civil szervezetek képviselői is.
 
 
 

A fórum párbeszéd jellegét pedig az a közel 80 fiatal biztosította, akik elfogadták a szervezők meghívását, és bátran kérdeztek az előadóktól, megteremtve azt az interaktivitást, amely a rendezvény létrehozásának legfontosabb célja volt. Az Önkormányzat ugyanis azért hívta életre tavaly, hagyományteremtő szándékkal ezt a rendezvényt, hogy törekedjen a fiatalokkal való tényleges, személyes párbeszéd kialakítására annak érdekében, hogy az őket érintő kérdésekről, témákról az ő bevonásukkal, véleményük figyelembe vételével tudjon dönteni.

 
 
 
 

Amint azt Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester asszony megnyitó beszédében kiemelte, az idei rendezvény a helyi értékek bemutatásának jegyében zajlott, Kecskemétnek ugyanis van mire büszkének lennie az ifjúságpolitika és az ifjúsági szakmai munka terén. Ez a büszkeség azonban nem az Önkormányzat kizárólagos büszkesége, hanem a szakemberekkel, ifjúsági intézményekkel, civil szervezetekkel, és nem utolsó sorban magukkal a fiatalokkal közösen elért eredmények feletti öröm érzése.

 
 
 
 

Az előadások sorát Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület munkatársa nyitotta, aki a „Boldogabb családokért!” családi életre nevelés programot mutatta be. Prezentációjában arról a 22 éve folyó szakmai munkáról tartott rövid áttekintést, amelynek keretében csak a tavalyi év során 40 intézmény 154 osztályában közel 3700 gyermeknek tartottak úgynevezett család-órákat.

 
 
 
 

A Libor Zoltán ifjúsági referens által moderált beszélgetéseken olyan témakörök kerülnek terítékre: mint az értékek, a helyes önismeret és önértékelés fontossága, a személyiségtípusok, az idő, a serdülőkor sajátosságai vagy a szerelem és a párválasztás kérdése. Mindezen témák ötletes, interaktív pedagógiai eszközökkel kerülnek bemutatásra. A program mind a pedagógusok, mind a szülők, mind pedig az órákon részt vevő gyerekek értékelése szerint rendkívül hasznos, szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató. Szakmai sikerességét jól példázza, hogy az új Nemzeti Alaptantervben a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési területként jelenik meg. Kecskemét már most mintavárosnak tekinthető e szakterület szempontjából, hiszen a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület országosan elismert szakmai munkát végez, referencia iskoláik vannak, és a témával kapcsolatos módszertani-szakmai központ is ide terveződik.

 
 
 
 

Papp Zsuzsanna a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány képviseletében a hamarosan Kecskeméten megnyíló Komputer Klubházról tájékoztatta a jelenlevőket. Ez a Klubház a dán Velux Alapítvány támogatását is élvezi, egy nemzetközi hálózat, a Computer Clubhouse Network második közép-európai, illetve magyarországi tagja lesz. A Klubház pedagógiai módszerének lényege a következő: engedjük, hogy a fiatalok teret kapjanak elképzeléseik megvalósítására, hagyjuk, hogy fantáziájuk és kreativitásuk olyan izgalmas területeken bontakozhasson ki, mint a zene, a film, a design, a grafika, az animáció vagy az informatika. Az Önkormányzat és az Alapítvány együttműködésének eredménye egy olyan ifjúsági közösségi tér létrehozása, amely biztonságos, izgalmas és hasznos szabadidő-eltöltési lehetőséget kínál 12-20 év közötti fiataloknak a nyártól a Batthyány utcai telephelyen.

 
 
 
 

Szabó Csaba és Borda Balázs a HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely tevékenységéből tartott ízelítőt. Szabó Csaba, a HELPI intézményvezetője a városban található 6 ifjúsági közösségi tér mindennapjaiba engedett bepillantást, kiemelve az önállóan szerveződő ifjúsági csoportok támogatásának, illetve ezen csoportok személyiség- és közösségfejlesztő hatásának fontosságát. Borda Balázs A hegy Mohamedhez című prezentációja az iskolai keretek között történő ifjúságsegítő munka tapasztalatairól számolt be. Mivel a hagyományos oktatási rendszerben hiánycikknek számít a beszélgetés és az egymásra való odafigyelés, a HELPI ezen órái alkalmával arra törekszik, hogy a fiatalok megnyílhassanak egymás előtt is, és olyan, őket érintő témákról cserélhessék ki kulturált körülmények között véleményüket, mint a pályaválasztás, a munka világa, a nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségek vagy a hivatalok világa.

 

Józsa Katalin, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon igazgatója a Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten című EU-s projektet ismertette, amelynek kedvezményezettje a KIO, de számos számos szakmai szervezet is közreműködik majd a megvalósításában. A rendelkezésre álló forrás 80 millió forint, a projekt 3 fő területre terjed ki: városrészi közösségi terek működtetése és fejlesztése, kompetenciafejlesztő programok és városi ifjúsági rendezvények. A projekt során számos érdekes elem megvalósul, lesz például kreatív tárgyalkotó műhely, drámafoglalkozás, életviteli és párkapcsolati tanácsadás, pénzügyi ismeretek szeminárium, kreatív médiahasználat, összművészeti projekt vagy Városi Extrém Nap is.

 
 
 

A rendezvény zárásaként dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár tekintette át a Kecskeméti Főiskolán zajló ifjúságsegítő képzés múltját, jelenét és jövőjét. Élményszerű előadásából kiderült, hogy az ifjúság segítésére csak az alkalmas, aki elhivatott a korosztály iránt, és elég erős lelkileg és mentálisan ahhoz, hogy másokat tudjon segíteni.

 

Képek: Komlós József JR

 

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Projekttervezési tanfolyam ifjúságsegítőknek a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram támogatásával
Ez a tanfolyam azon ifjúságügyben érdekelteknek (ifjúságsegítő, civil önkéntes, ifjúságkutató, ifjúsági szakértő) szól, akik nem gyakorlott pályázatírók, de most saját maguk akarnak megtervezni egy projektet, megírni és beadni egy pályázatot. Aki tud interneten keresztül levelezni és weboldalakat böngészni, annak a tanfolyamon való részvétel nem jelent problémát, sőt a tanfolyam során elektronikus kapcsolatot tarthat a tanfolyam tanárával.
Bővebben...