FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

dr Zsoldos Ferenc előadása a CET-en

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 

dr Zsoldos Ferenc a Civil Együttműködési Tanácskozás nevet viselő összmagyar civil szervezet Ifjúsági-, Sport- és Szabadidő Munkacsoportjának vezetője december 9-én a Parlament Felső Házában elhangzott beszédét olvashatjuk a továbbiakban:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Nemzettársaim !
Felemelő e pillanat, hiszen annyi évtizedes szétszakíttatás után újabb fontos lépést teszünk a nemzet újraegyesítése felé. Lassan már egy évszázada lesz ugyanis annak, hogy az egységes magyar nemzetet nagyhatalmi döntéssel négy, öt, majd nyolc ország között szabdalták fel, s az egyes nemzettesteket szigorúan őrzött határokkal, olykor szögesdrótokkal választották el egymástól.
Azonban hiába volt az utódállamok évtizedes elnyomó stratégiája, hiába volt a kommunizmus elnemzetlenítő politikája, a magyar nemzeti gondolat évtizedeken keresztül fennmaradt, atomizálódva ugyan, de az egyes magyar emberek lelkében. Nemzeti- és egyben családi sors-tragédiákat egész életeken keresztül hurcoltak magukban egyes magyar emberek, s sokszor csak halálos ágyukon mertek erről beszélni gyermekeiknek. De elmondták, s ezzel átörökítették a fájdalom és a gyász mellett a nemzeti érzést is az újabb nemzedékekre.
Nem volt véletlen, hogy 1989-ben egyként ugrottak talpra a határon túli, egyszerű magyar emberek, s napok - hetek alatt a semmiből jöttek létre a tömeges magyar érdekképviseleti szervezetek. A demokrácia ismételt beköszöntésével száz számra jöttek létre a magyar egyesületek is, s az addig csak az egyes magyar emberek lelkében meglévő nemzeti érzés a létrejövő civil szervezeteken keresztül a közösségfejlesztés színes mozgalmává terebélyesedett ki.
Az elmúlt két évtized a nemzet újra egyesítésének folyamatában nagyon sok felemelő, s sajnos nagyon sok szomorú pillanatot is hozott. Egyrészt magyar egyetem, MÁÉRT, MIK, státusztörvény, kettős állampolgárság született, de volt sajnos december 1-ei koccintás, december 5-ei népszavazás, s határon túli magyarokkal való riogatás is.
De mindezen szégyenletes dolgok már a múlté, s az elmúlt évben egy csodálatos folyamat indult el a Kárpát-medencében. A magyar nemzet, mint oly sokszor már a történelem folyamán, felemelte a fejét a porból, s mások számára hihetetlen módon, erősebb, mint amikor a porba tiporták.

Kedves Nemzettársaim !
Ezekhez a csodálatos eseményekhez kapcsolódunk mi, civilek is. A Kárpát-medence minden szegletéből a mai nap ugyanis összesereglettünk, hogy megalakítsuk a Civil Együttműködési Tanácskozás nevet viselő összmagyar civil nemzetvédő hálózatot.
A Tanácskozáson belül az elmúlt hetekben több munkacsoport is elkezdte a működését, s ezek egyikét, az Ifjúsági-, Sport- és Szabadidő Munkacsoport munkáját koordináltam.
Egy nemzet erejét mindig az őt alkotó emberek nemzeti elkötelezettsége és aktivitása adja. Különösen fontos, hogy az egyébként is a legoptimistább, leglendületesebb nemzedék, az ifjúság is nemzetileg elkötelezett legyen. E szempont miatt központi szerepet játszik az ő esetükben az erős nemzettudat kialakítása, a nemzeti szolidaritás erősítése.
Az elmúlt munkacsoporti üléseken a fenti szempont súlya alatt meghatároztuk e téren a legsürgetőbb össz-nemzeti feladatokat. Ezek pedig a következőek:
-    nemzeti ifjúsági turizmus létrejöttének az erősítése ifjúsági szálláshelyek alapítása, keresztény zarándok-utak szervezése, nemzeti nagyjaink emlékeinek ápolása által,
-    a fiatalságon belül a lokálpatrióta mozgalmak és szervezetek generálásával a szülőhelyhez való ragaszkodás erősítése,
-    közösségileg fontos objektumok felújításához és építéséhez a fiatalok önkéntes erejének bevonása, lokális építőtáborok szervezésével,
-    az ifjúságot tömörítő, illetve az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek vezetőinek folyamatos fejlesztése képzések, tanulmányutak szervezésével,
-    a meglévő Kárpát-medencei magyar diáksport-bajnokságok megerősítése és fejlesztése,
-    kistelepüléseken mobil-sporteszközök használatával színvonalas sport-napok szervezése,
-    a fogyatékos sportszövetségek hálózatba szervezése által Kárpát-medencei fogyatékos sport-háló kialakítása.


Bízunk benne, hogy munkánkkal és kitartásunkkal mi is hozzá tudunk járulni a nemzet erősítéséhez, a szellemi honvédelemhez.
A mi erőnket pont az állandó háttérbeszorítás, a folyamatos negatív diszkrimináció adja. Hiszen ettől kaptuk azt a tartást, azt az erőt, amivel bármit ki tudunk bírni, s amivel bármit el tudunk érni. Ezt az erőt az elmúlt évtizedekben lokális közösségi szervezetekbe tömörítettük, s e napon pedig ezeket a szervezeteket egy még hatalmas hálózatba szervezzük, amellyel határtalan energiákat tudunk majd mozgósítani.
Isten áldja meg a kezdeményezésünket, Isten áldja meg a szebb és boldogabb magyar jövőt, itt, a Kárpát-medencében !

Módosítás dátuma: 2011. december 15. csütörtök, 21:07  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés