FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

„Gloria Victis” – 1956-os Emlékünnepség – Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő 2016

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján a Rákóczi Szövetség 24. alkalommal szervezte meg „Gloria Victis” rendezvénysorozatát, mellyen a forradalom örökségére támaszkodva kívánja erősíteni a résztvevő Kárpát-medencei magyar fiatalok nemzeti összetartozás érzését. A háromnapos találkozóra valamennyi szomszédos országból érkeztek magyar középiskolások és egyetemisták. Ebben az évben közel 2500 Kárpát-medencei magyar fiatal vett részt a találkozón, köztük 400 egyetemista és 2000 középiskolás, valamint 60 segítő.

Az ifjúsági találkozóra az egyetemisták Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarországról érkeztek, a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteit és együttműködő partnereit képviselve:

-          Erdélyből és Partiumból:

Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub, Csíkszereda - Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, Marosvásárhely - Sapientia EMTE, Országos Magyar Diákszövetség, Partiumi Keresztény Egyetem – Nagyvárad, Temesvári Magyar Diákszervezet

-          Felvidékről:

Diákhálózat, KIKELET – Kassa, Jókai Mór Diákkör – Komárom, Juhász Gyula Ifjúsági Klub – Nyitra, Ady Endre Diákkör – Prága, József Attila Ifjúsági Klub – Pozsony, Jedlik Ányos Diákkör – Győr, Kazinczy Ferenc Diákklub – Brünn, Selye János Klub – Pozsony, Selye János Egyetem - Komárom

-          Délvidékről:

Európa Kollégium – Újvidék, Apáczai Kollégium – Újvidék, Rákóczi Szövetség – Topolya, Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ, Vajdasági Ifjúsági Fórum - Szabadka

-          Anyaországból:

Károli Gáspár Református Egyetem – Budapest

-          Kárpátaljáról:

Ungvári Nemzeti Egyetem Rákóczi Ferenc Tudományos Történelmi Társaság, Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége – Ungvár, Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A középiskolások harmada a történelmi vetélkedőre érkezett, az egész Kárpát-medencét képviselve. Másik részük a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezeteinek küldötte volt:

-          Erdélyből és Partiumból:

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Gyimesfelsőlok, Kézdivásárhely, Szászrégen, Szatmárnémeti, Kraszna, Margitta, Székelyhíd, Szilágysomlyó, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Marosszentgyörgy, Szováta, Erdőszentgyörgy, Dicsőszentmárton, Barót, Torda, Székelykeresztúr, Segesvár, Zetelaka, Csíkszentmárton, Nagyvárad, Nagyszalonta, Temesvár, Beszterce, Dés, Máramarossziget, Nagybánya, Szamosújvár, Zsibó

-          Délvidékről:

Szabadka, Magyarkanizsa, Tóthfalu, Csóka, Zenta, Ada, Óbecse középiskolái, Újvidék, Topolya, Nagybecskerek, Törökbecse, Szenttamás, Temerin

-          Kárpátaljáról:

Feketeardó, Mezőkaszony, Mezővári, Nagybereg, Nagymuzsaly, Péterfalva, Zápszony, Beregszász, Bátyú, Csap, Kisgejőc, Munkács, Nagydobrony, Ungvár, Huszt, Visk, Kőrösmező, Rahó, Técső

-          Anyaországból:

Paks, Csongrád, Dunaújváros, Eger, Győr, Nagyatád, Marcal, Mohács, Nyíregyháza, Pécs, Bonyhád, Salgótarján, Siklós, Szeged, Szerencs, Tolna, Zalaegerszeg, Budapest

-          valamint az október 22-i 1956-os emlékünnepségre a Felvidék magyar középiskoláiból:

Kassa, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Komárom, Léva, Zselíz, Ipolyság, Rozsnyó, Szenc, Szepsi, Királyhelmec

Eperjesi Egyetemről idén is érkezett egy csoport szlovák hallgató, akik együtt ünnepeltek magyar diáktársaikkal a forradalom 60. évfordulóján.

A Rákóczi Szövetség és annak Rákosmezeje Helyi Szervezetének Kárpát-medencei 1956-os irodalmi pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésével indult az idei eseménysorozat a Magyarság Házában. Az idei pályázatra 43 pályamű érkezett a Kárpát-medence minden szegletéből. A felhívás értelmében három témában lehetett dolgozatot benyújtani: Nagy idők tanúi voltak (Idősebb családtagokkal, barátokkal,  az események még élő tanúival készült interjúk vagy memoárok alapján); „Csönd van, mintha nem is rezzennénk, S rohanunk a forradalomba” (Jelentős költői alkotások az ötvenes években

Nagy László, Illyés Gyula és mások versei), illetve Így látta Németh László / Bibó István /Albert Camus a magyar forradalmat (1956 képe és jelentősége egy jelentős gondolkodó egy művében).

A rövid ünnepséget a délután moderátora, Nyakas Szilárd nyitotta meg, majd székesfehérvári Kodály Zoltán Gimnázium Énekkarának tolmácsolásában Kodály Zoltán: Köszöntő és Bárdos Lajos: Tábortűznél című művei csendültek fel. A díjkiosztó előtt Seres Zsuzsanna a Magyarság Háza osztályvezetője, Ökrös Mariann a Feszty-körkép Alapítvány elnöke, Tamássyné Biró Magda, a Rákosmezeje Helyi Szervezet vezetője és Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötték a pályázókat, majd átadták az okleveleket, díjakat és különdíjakat.

A pályázat végeredménye:

I. hely: Ferenc Tamás – Balázsi Erika (Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum, Erdély)

II. hely: Fórizs Ákos Barnabás – Paulovics Péter – Rácz Zsolt (Szolnok Városi Kollégium Tiszaparti Tagintézménye)

III. hely: Rancsó Sarolta (Selye János Gimnázium Komárom, Felvidék)

Különdíjban részesült: Pósa Viktória (Zentai Gimnázium, Délvidék), Bogáthy Eszter (Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum, Kárpátalja), Juhász József (Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Karcag)

Dicséretben részesült: Telekes Dávid (Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc); Nagy Zsófia (Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium, Eger); Monori Veronika (Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium, Karcag); Gyűrösi Anna (Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Felvidék); Pataki Aranka (Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton Erdély); Portik Laura (Batthyány Ignác Technikai Kollégium, Gyergyószentmiklós Erdély)

A díjkiosztó után a Mi Magyarok című kiállítást tekinthették meg a résztvevők.

Az ifjúsági találkozó keretében 2016. október 21-én a középiskolások a szálláshelyeken történt regisztrációt követően a BME-n Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész és koncertjét hallgathatták meg. A világhíres zongoravirtuóz repertoárjából nem maradhatott ki Beethoven Egmont-nyitánya, sőt egy négykezes darab erejéig a szintén zongoraművész feleségét, Katicát is a színpadra szólította. A hallgatóság – a több mint 10-12 órás utazás ellenére – kitörő lelkesedéssel fogadta a koncertet, több felcsendülő művet percekig tartó vastapssal jutalmazott.

A történelmi vetélkedő versenyzői a II. kerületi Önkormányzat meghívására a Klebelsberg Kultúrkúriában „Gloria Vicis – 1956” táncszínházi produkciót tekinthették meg, míg az egyetemista fiatalok éjszakai dunai városnéző-hajókiránduláson vehettek részt.

Október 22-én délelőtt kezdetét vette a történelmi vetélkedő középdöntője, ahol 60 csapat mérhette össze tudását 1956 témájában. Ezalatt az egyetemista fiatalok Takaró Mihály irodalomtörténész és Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnökének előadását hallgathatták meg, míg 500 középiskolás diák a budai Várban látogatták meg a Mi Magyarok kiállítást, a Halászbástyát és a Várkert Bazárt.

Ebéd után a Szövetség minden vendége, közel 2500 diák, egyetemi hallgató és tanár (köztük a Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és Szórvány Programjában résztvevő 300 fő) bekapcsolódott a Műegyetemi megemlékezésbe. Itt Botka Csaba újvidéki egyetemista mondott ünnepi beszédet, majd helyezte el a Kárpát-medencei magyar fiatalság nevében a Szövetség közös koszorúját. Nem sokkal 16 óra után a korhű ruhába öltözött ungvári és beregszászi egyetemista fiatalok vezetésével megkezdődött a hagyományos fáklyás felvonulás a Bem térre. A menet megállt a Nagy Imre téren, ahol Tarlós István főpolgármester felavatta új helyén a Kossuth térről ideköltöztetett, a Forradalom lángját jelképező örökmécsest.

A Bem téri megemlékezésen idén is Erdélyi Claudia volt a műsorvezető, míg a zenei betéteket Kovács Nóri és zenekara szolgáltatták. Idén az ünnepi szónok szerepét Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke vállalta, aki beszédében saját 1956-os naplójából idézett a 60 évvel ezelőtti eseményekről. (Külön öröm, hogy az emlékév tiszteletére új kiadásban ismét megjelenhetett a napló.) A hagyományokhoz híven, a határon túli ifjúság nevében is felszólalt egy hallgató: idén Szász István Szilárd, a Babes- Bolyai Tudományegyetem doktorandusza mondott beszédet, akinek a gondolatai leginkább az 1956-os csodára fókuszáltak.

Az estet – a vacsorát követően – a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok ünnepi koncertje zárta a BME Aulájában.

Vasárnap délelőtt az egyetemista fiatalok Sándor Pál: Szerencsés Dániel című filmjét tekinthették meg, mely az 1956-os történtek mellett a fiatalok mai problémaira is kiválóan reflektált. A középiskolás vendégek ezalatt a Kossuth téren Magyarország lobogójának katonai tiszteletadással történő felvonása nézhették meg, majd az Országgyűlés jóvoltából Parlementi látogatáson vehettek részt, ahol személyesen Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte a külhoni diákokat.

Ezzel párhuzamosan a legjobb tíz csapat részvételével (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium (2 csapat), Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium, Komáromi Selye János Gimnázium, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (2 csapat)

Zentai Egészségügyi Középiskola) kezdetét vette a történelmi vetélkedő döntője is.

A Döntő végeredménye:

Iskola neve

Felkészítő tanár

diák 1

diák 2

diák 3

1.

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Vancsó Marianna

Vágó Ákos

Nagy Odett

Páli Petra

2.

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

Antal Andrea

Besenyei Márk

Pfeifer Tamás

Pilisy Bence

3.

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Csősz Róbert

Hadi Noémi

Hüvös Dorka Panna

Réthi Daniella

4.

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium

Omischel Mónika

Bán Tamás

Griszbacher Kitti

Reif Roland

5.

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium

Sóvári László

Petik Lajos

Kiss László Marcell

Czene Martin

6.

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, ÁI és Kollégium

Lamosné Szabados Enikő

Illés Roland

Rádai Zoltán

Tumó Bence

7.

Egészségügyi Középiskola

Szabó Lívia

Beszédes Anna

Sinkovics Krisztina

Tóth Valentina

8.

Selye János Gimnázium

Elek József

Fiala Tamás

Nagy Bence Attila

Tarics Árpád

9.

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

Stróbl Terézia

Balogh Imola

Móczi Korina

Szombath Fanni

10.

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

Mester Balázs

Nagyházi Tamás Gergő

Konkoly István András

Nemes Bálint

A huszonnegyedik „Gloria Victis” 1956-os Emlékünnepség, Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő ezzel rendeben befejeződött, majd a záró ebédet követően mindenki hazaindult.

*

A rendezvényt 70 szervező segítette a szállásokon és a programhelyszíneken, akik a Rákóczi Szövetség munkatársain kívül az alábbi szervezeteket képviselték: Márton Áron Szakkollégium (Budapest), KGRE-ÁJK, PPKE-BTK, ELTE, SOTE, NKE, Kaszás Attila Diákkör.

A rendezvény helyszínét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az étkezést a Stoczek Menza és a Goldmann Menza, szállást a Hotel Millenium, Hotel Drive Inn, Csillebérci Ifjúsági Szálló, a Váci Mihály Kollégium, Hotel Rubin, City Hotel Unio, Hotel Bara, Hotel Flandria, Hotel Canada és a Hotel Góliát biztosította: köszönjük együttműködésüket!

Támogatóink:

 • Honvédelmi Minisztérium
 • A Magyar Szabadság Éve – Az ’56-os Emlékbizottság
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
 • Magyar Országgyűlés – Parlamenti Látogatás
 • Budapest II. kerület Önkormányzata
 • Komárom városa (Felvidék)
 • Dunaszerdahely városa
 • Székelyudvarhely városa
 • Auguszt cukrászda
 • Kossuth Kiadó
 • Püski Kiadó
 • Kráter Kiadó
 • Zrínyi Kiadó

Megvalósult program

2016. október 21., péntek

Középiskolások

Egyetemisták

Történelmi vetélkedő – középiskolások

13.00 – 16.00     Érkezés és regisztráció a szállásokon; a szállás elfoglalása

16.00 – 17.00     Ünnepi díjkiosztó (Magyarság Háza – irodalmi pályázat résztvevői)

16.30 – Indulás vacsorára buszokkal

17.00 – 18.00     Mi Magyarok kiállítás megtekintése (Magyarság Háza – irodalmi pályázat résztvevői)

17.30 – 19.00     Vacsora (Stoczek Menza)

19.30 – 21.00     Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész koncertje (BME K fsz 51.  Aud.Max.)

21.00 – indulás a szállásra

13.00 – 16.00     Érkezés és regisztráció a szállásokon; a szállás elfoglalása

16.30 – Indulás vacsorára (Stoczek Menza)

17.30 – 19.00     Vacsora

19.30 – 21.00     Dunai hajókirándulás és városnézés

21.00 – indulás a szállásra

13.00 – 16.00     Érkezés és regisztráció a szállásokon; a szállás elfoglalása

16.30 – 17.45     Vacsora (Hotel Millennium)

17.45 – indulás a Klebelsberg Kultúrkúriába

19.30 – 21.00     Gloria Victis – Táncszínházi előadás 1956 emlékére (Klebelsberg Kultúrkúria) illetve Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész koncertje (BME K fsz 51.  Aud.Max.)

21.00 – indulás a szállásra

2016. október 22., szombat

Középiskolások

Egyetemisták

Történelmi vetélkedő – középiskolások

08.30 – 09.00 Indulás a budai Várba

09.30-11.00       Várlátogatás - múzeumok (Magyarság Háza, Halászbástya, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Várkert Bazár)

11.30 – indulás ebédre (Stoczek Menza)

12.00 – 14.30    Ebéd

14.30 – 15.00     Beléptetés a Műegyetem „K” épületébe

15.00 – 16.15     Ünnepség a Műegyetemen (BME „K” épület, Aula)

16.30 – 17.45     Fáklyás felvonulás a Bem térre

18.00 – 19.00     Bem téri ünnepi megemlékezés és koszorúzás

19.00 – 19.30     Buszokkal átvonulás a vacsora helyszínére

19.30 – 20.30     Vacsora (Stoczek Menza)

21.00 – 22.00     Koncert – Weiner-Szász Kamaraszimfónikusok (BME „K” épület, Aula)

22.00 – 22.15     Buszokkal visszautazás a szállásokra

08.30 – 09.00  Indulása a BME-re

10.00 – 12.00     Takaró Mihály irodalomtörténész és Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnökének előadása (BME K fsz. 38.)

11.30 – 14.30     Ebéd

14.30 – 15.00     Beléptetés a Műegyetem „K” épületébe

15.00 – 16.15     Ünnepség a Műegyetemen (BME „K” épület, Aula)

16.30 – 17.45     Fáklyás felvonulás a Bem térre

18.00 – 19.00     Bem téri ünnepi megemlékezés és koszorúzás

19.00 – 19.30     Buszokkal átvonulás a vacsora helyszínére

19.30 – 20.30     Vacsora (Stoczek Menza)

21.00 – 22.00     Koncert – Weiner-Szász Kamaraszimfónikusok (BME „K” épület, Aula)

22.00 – 22.15     Buszokkal visszautazás a szállásokra

08.30 – 09.30     Indulása a Műegyetemre (az október 22-én érkező középiskolások regisztrációja: Műegyetem „K” épület, K. f. 77.teremben)

10.00 – 12.30     Történelmi vetélkedő – középdöntő (BME „K” épület, K. f. 76.)

11.30 – 14.30     Ebéd (Stoczek menza)

14.30 – 15.00     Beléptetés a Műegyetem „K” épületébe

15.00 – 16.15     Ünnepség a Műegyetemen (BME „K” épület, Aula)

16.30 – 17.45     Fáklyás felvonulás a Bem térre

18.00 – 19.00     Bem téri ünnepi megemlékezés és koszorúzás

19.00 – 19.30     Buszokkal átvonulás a vacsora helyszínére

19.30 – 20.30     Vacsora (Stoczek Menza)

21.00 – 22.00     Koncert – Weiner-Szász Kamaraszimfónikusok (BME „K” épület, Aula)

22.00 – 22.15     Buszokkal visszautazás a szállásokra

2016. október 23., vasárnap

Középiskolások

Egyetemisták

Történelmi vetélkedő – középiskolások

08.00 – 08.15     Indulás a Kossuth térre illetve a Széna térre (Kárpátaljai középiskolások)

09.00 – 10.00     Magyarország lobogójának katonai tiszteletadással történő felvonása a Kossuth téren

10.00 – 12.00 Látogatás a Parlamentben

10.00 – 12.00     megemlékezés a Széna téren és a Citadella megtekintése (Kárpátaljai középiskolások)

12.30 – 14.30 Ebéd (Stoczek Menza)

14.30 – Hazautazás

08.00 – 08.15     Indulás a BME-re

09.30 – 11.30     Filmvetítés: Szerencsés Dániel (BME K fsz. 76.)

12.30 – 14.30 Ebéd (Stoczek Menza)

14.30 – Hazautazás

08.30 – 09.30     Indulás a Műegyetemre

10.00 – 12.30     Történelmi vetélkedő – döntő (BME „K” épület, Díszterem)

12.30 – 14.30     Ebéd

14.30 – Hazautazás

Forrás: http://www.rakocziszovetseg.org/hu/2016/10/29/gloria_victis_2016_beszamolo

Módosítás dátuma: 2016. december 21. szerda, 21:29  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés