FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Ügyvitel és törvényesség csak „Természetesen”

Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület  Civilügyintéző Alapképzést hirdet


A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület egy hasznos és érdekes képzésre
invitálja Önt, vagy szervezetének bármely önkéntesét, tagját, munkatársát.
A képzés célja és várható eredménye:
A  négynapos képzés célja, hogy a civil szervezetek ügyintézıinek alapvetı gyakorlati
tudást, ügyviteli-, pénzügyi, számviteli és jogi rejtelmekbe való alapfokú jártasságot adjunk
át. 
Nem egy elméleti képzésre invitáljuk civil társainkat! Valljuk, hogy az ügyviteli munka
megfelelı szintő elvégzéséhez csak gyakorlatban lehet igazán képességet szerezni. Ehhez
modellezzük a gyakorlatot, és az elméleti tudást készségszintő ismeretté formáljuk.
A „tanítás” nem is igazán jó szó képzésünkre: a  2x2 nap (kétszer péntek-szombat) alatt
folyamatosan a közös gondolkozást, tapasztalatcserét ösztönözzük. Fontos számunkra, hogy
hallgatóink aktív résztvevıi legyenek képzésünknek.  Gyakorlati feladatsorok segítségével
próbáljuk kézzelfoghatóvá, érthetıvé tenni a jogszabályok, nyomtatványok útvesztıit.”
A képzésen eltöltött idı nagymértékben és hamar megtérül, a végzett hallgatók gyorsan és
hatékonyan fordíthatják szervezetük törvényes mőködésének szolgálatába a megtanultakat. 
Lebonyolító szervezet: Ifjúsági Unió Szekszárd - Civil SzámAdó Szolgálat
„Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2004. óta foglalkozik civil szervezetek könyvelésével,
ügyvitelével, pályázatok pénzügyi tervezésével és lebonyolításával. 2007-ben elhatározták,
hogy az ezen idı alatt felhalmozott tapasztalatot, szakmai tudást egy szervezett képzés keretén
belül adják át a lehetı legszélesebb „civil körnek”. A Nemzeti Civil Alapprogram
segítségével életre hívták és elindították nagy sikerő Civilügyintézı képzésüket”
Képzés célcsoportja:
Pécsen és vonzáskörzetében tevékenységet folytató szervezetek munkatársai, önkéntesei, az
ügyvitelért felelıs választott tisztségviselıi.  Felnıttképzési regisztrációs számunk: 00283-2011
A képzés lebonyolítása:
Óraszám: 4x7 óra (2x2 nap)
Idıpont:  2011. október 7-8. (péntek-szombat), és 2011. október 14-15. (péntekszombat), mindegyik nap várhatóan 9 - 16.00 között.
Tervezett helyszín:   Pannon Magyar Ház - elıadóterme, 7621 Pécs János utca 22.
Létszám:   Legfeljebb 18 fı
Jelentkezés a képzésre:
Jelentkezni a mellékelt, valamint a  www.tanosvenyegyesulet.hu honlapról letölthetı
jelentkezési lap kitöltésével, egyénileg lehet. A képzésen való részvétel különösebb
elıképzettséget nem igényel! A jelentkezési lapot postai úton, személyesen, vagy faxon kérjük
beküldeni (megfelelı aláírásokkal ellátva). 
Regisztráció:
1. A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk.
2. A jelentkezés elfogadásáról a megadott e-mail-en keresztül küldünk visszaigazolást. 
3. Túljelentkezés esetén – amennyiben a jelentkezés megfelel a feltételeknek - a
legközelebbi idıpontban induló azonos képzésen biztosított a részvétel. 
4. Lemondás kizárólag írásban (e-mail-en, faxon, levélben) lehetséges, a képzés elsı
napja elıtt legalább 1 munkanappal. 
A jelentkezési lap beérkezésének határideje: 2011. szeptember 30.
A képzést a  Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és
Információs Kollégiuma, így a részvétel a kapcsolódó ellátásokkal (tananyag,
hallgatói kézikönyv, étkezések-ebéd, büfé) együtt INGYENES.
Kapcsolattartás és jelentkezési lap beküldése
TanÖsvény Természetjárásért Egyesület csapata
7100.Szekszárd, Szent László u. 19. Fsz/2.
Tel. : 06-74/512-073, 
Fax: 06-74/512-074,
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.    Felnıttképzési regisztrációs számunk: 00283-2011
A képzés témái
BEVEZETİ – a társadalmi szervezet  ~3 óra
- Csapatépítés – bizalom felépítése
- Szerepük, ismérveik, tevékenységük
- Civilszervezetek menedzsmentje
Mőködés és ügyvitel – törvényi minimumok  ~6 óra
- Törvényi minimumok áttekintése
- Egyesülési jog a gyakorlatban – a demokratikus játékszabályok
- Közhasznúság a gyakorlatban – a közhasznú jogállás, értelme és a nyilvánosság
- Ügyvitelszervezés, ügyviteli feladatok – alapvetı adminisztrációs feladatok
- Alapdokumentumok és tartalmuk – létesítı okirat, szervezeti és mőködési szabályzat, gazdálkodási
irányelvek
Elektronikus ügyintézés – változás bejelentésen keresztül ~1,5 óra
- Elektronikus ügyintézésrıl általában
- Ügyfélkapu használata
- APEH nyomtatványkitöltı programjának használata
o Gyakorlat – változás bejelentés (T201)
Gazdálkodás törvényi háttere – jogok mellett kötelezettségek ~3 óra
- Számviteli jogszabályok áttekintése
- Fontosabb adójogszabályok áttekintése - amirıl feltétlenül tudni kell (lehetıségek és buktatók)
- Gazdálkodás belsı szabályozása
o Számviteli politika és mellékletei – röviden
o Pénzkezelési szabályzat - részletesen
Gazdálkodás adminisztrációja a gyakorlatban  ~9 óra
- Gazdálkodási jogszabályok alkalmazása a gyakorlatban: A nyugodt alvás záloga!
o Számviteli nyilvántartási feladatok – rövid elmélet és kézzelfogható gyakorlat
 Bizonylatolás – jellemzı gazdasági események bizonylatolása
 Praktikák és buktatót
o Kapcsolódó adózási kötelezettségek és lehetıségek (benne a természetbeni juttatások adózása,
reprezentáció, megbízási díj számfejtése, vállalkozási tevékenység értelmezése) 
Pénzügyi tervezés  ~3 óra
- Pénzügyi tervezés
o Bevezetı helyett – forrásteremtésrıl röviden (legyen mit elkölteni)
o Költségvetés tervezése és végrehajtása – gördülı tervezés
o Projektek pénzügyi lebonyolítása – gantt diagram pénzügyi kiegészítése
- Likviditási vészhelyzetek megakadályozásának technikája
o Tartalékképzés – fejlesztési tartalék, mőködési tartalék
o Cash-flow
Foglalkoztatás  ~1,5 óra
- A foglalkoztatás formái és ügyviteli feladatai
o Munkavállaló (alkalmazott) esetében
o Megbízási jogviszony esetében
o Egyszerősített foglalkoztatás
o Egyéb jogviszonyok esetében
- Vállalkozási jogviszonyban történı foglalkoztatás – vállalkozási szerzıdés ügyvitele
- Önkéntes foglalkoztatása háttere és ügyvitele – törvényi szabályozása
o Adózási kapcsolata
ZÁRSZÓ - lelkesítés  ~1 óra
- A civil minıségirányítás – fogalma, értéke, lényege – PQASSO-ról röviden
- Lelkesítı útravaló 12 sztenderden keresztül - kitekintése-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.    Felnıttképzési regisztrációs számunk: 00283-2011

Módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. hétfő, 22:52  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés