FIATALOK.INFO

Ifjúsági információs honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Családi adókedvezmény: a törvény nem ismer határidőt?

Olvasóink értékelése: / 2
ElégtelenKitűnő 

A családi kedvezmény igényléséhez kapcsolódóan bármiféle határidő csak a munkáltató belső szabályzataiban értelmezhető, jogszabályi előírás erre vonatkozóan ugyanis nincsen...(?)

A családi kedvezmény érvényesítése során a gyakorlatban számos esetben merült fel kérdésként, hogy nem munkaviszonyból származó jövedelem esetében érvényesíthető-e egyáltalán ez a fajta kedvezmény és ha igen, akkor milyen módon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett tájákoztató szerint a problémát az okozza, hogy a kedvezmény érvényesítése érdekében a magánszemély csak az adóelőleget megállapító munkáltatónak adhat nyilatkozatot, a munkaviszonnyal nem rendelkezők esetében ez ugyanakkor nehezen értelmezhető. Azonban  - hívja fel rá a figyelmet a NAV - az szja-törvény értelmében adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül a rendszeresen ismétlődő bevételszerzés tekintetében a munkáltató mellett a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság, illetve a bérnek minősülő kifizetést teljesítő más kifizető is.

Ez alapján a családi kedvezményre vonatkozó nyilatkozatot a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is megteheti a társas vállalkozásnak a személyes közreműködői díj vonatkozásában, és nincs kizárva a nyilatkozattételből az adóköteles társadalombiztosítási ellátásban részesülő magánszemély sem. Az utóbb említett magánszemély nyilatkozatát a kifizető szervnek (egészségbiztosítási pénztárnak) teheti meg.

A tájékoztató szerint téves az a nézet is, amely szerint az egyéni vállalkozó nem tudja év közben érvényesíteni az őt egyébként megillető családi adókedvezményt. Ha ugyanis a vállalkozó az összevont adóalapba tartozó vállalkozói kivétet számol el, nincs akadálya az év közbeni érvényesítésnek sem, illetve ugyanezen szabályok szerint kell eljárnia az egyéni ügyvédnek, az állatorvosnak, a közjegyzőnek, az önálló bírósági végrehajtónak és az egyéni szabadalmi ügyvivőnek is.

Nincsenek kizárva az adóalap-csökkentő kedvezmény érvényesítéséből ráadásul azok a magánszemélyek sem, akik (választott tisztségviselőként, megbízási szerződés alapján)  munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől szereznek jövedelmet. Ezekben az esetekben a jövedelmet juttató szervezet kifizetői minőségében kötelezett az adóelőleg megállapítására.

Az előzőekben foglaltakon túlmenően fontos azt is kiemelni, hogy a nyilatkozatot a kifizetést megelőzően kell megtenni ahhoz, hogy az adóelőleget megállapító munkáltató, kifizető az abban foglaltakat a következő kifizetéskor érvényesíteni tudja. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy ez akár a kifizetést megelőző napon is megtörténhet, ha a munkáltató számfejtési rendszere képes ennek "lekövetésére".

Bármiféle határidő tehát csak a munkáltató belső szabályzataiban, rendszerében értelmezhető, törvényi előírás erre nincsen - hangsúlyozzák. A NAV szerint nem igaz tehát az a kijelentés, amely szerint január 20-án lejárt volna a családi kedvezményről szóló nyilatkozat megtételének határideje, mivel a személyi jövedelemadóról szóló törvény ilyen határidőt nem tartalmaz.

Privátbankár http://privatbankar.hu/migracio/csaladi_adokedvezmeny_a_torveny_nem_ismer_hataridot-234174

2011. február 16., 06:01

Családi adókedvezmény: tippek, ha lecsúsztunk a határidőről

2011. január 21., péntek, 12:14 • Utolsó frissítés: 2011. január 27., csütörtök, 09:13
Szerző: hvg.hu


Címkék: nyilatkozatkedvezménycsaládi adócsalládi adókedvezmény;

Január 20-án – azaz tegnap éjfélkor – lejárt a családi kedvezményről szóló nyilatkozat benyújtásának határideje azok számára, akik a közszférában dolgoznak. Amennyiben lecsúsztak a határidőről, vagy hibásan töltötték ki a nyilatkozatot, visszamenőleg nem érvényesíthetik a kedvezményt erre a hónapra. De ettől még nem kell végleg lemondaniuk róla, akkor is jár a kedvezmény, ha nem nyilatkoztak.

A családi adóalap-kedvezményt igénylő szülő bruttó keresetéből egy és két gyermek esetén gyermekenként tíz-, három vagy annál több gyermek után harminchárom ezer forinttal kevesebb személyi jövedelemadót (szja) vonnak le. Három gyermekkel, illetve az utánuk járó kedvezménnyel a bruttó 200 ezret kereső dolgozó megúszhatja, hogy szja-t fizessen.

Családi kedvezmény. kinek mikor kell nyilatkoznia?
Az szja törvény 48.§ (1) bekezdése "Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély írásban adott nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembe vételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot (...) a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja".
 
A legvégső ésszerű határidő tehát még a tárgyhó 30-a,  hogy maradjon idő a bérszámfejtésre. A 20.-i határidő csak a közszférára vonatkozik, ott ugyanis a központi bérszámfejtés miatt csak akkor tudják az adóelőleg nyilatkozatot figyelembe venni, ha 20-ig beérkezik - hívja fel a figyelmet Angyal József pkleveles adószakértő.

A Nemzetgazdasági Minisztérium becslése szerint az egygyermekes szülők 58 százalékának, a kétgyermekesek 68 százalékának és a háromgyermekesek 98 százalékának nem kell szja-t fizetnie. Ugyanakkor a minimálbéren foglalkoztatottak – a magyar lakosság 65-70 százaléka – az Origo számításai szerint – egyáltalán nem élhet a kedvezménnyel. Ugyanis legalább 109 ezer forintos bruttó keresetre van szükség ahhoz, hogy a 10 ezer forintos családi adókedvezményt érvényesíthessük. Ahhoz, hogy a három gyermekünk után járó adócsökkentést kihasználhassuk, család havi jövedelmének el kell érnie a bruttó 487 205 forintot, ennél kisebb összegből, a Privátbankár írása szerin t, nem lehet 99 ezer forintnyi személyi jövedelemadót levonni.

A kedvezményt olyan gyermek után lehet igénybe venni, aki után családi pótlékra jogosult a szülő, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy már magzat után is jár a kedvezmény, feltéve, ha a kora elérte a 91. napot.  Ez utóbbiról azonban nem árt orvosi igazolást beszerezni, hiszen ezt az adóhatóság később kérheti. Amennyiben egy gyermekünk után nem kapunk családi pótlékot, s így szja-kedvezményt sem, de egy háztartásban élünk vele, és nincs állandó – legalább három hónapon keresztül folyamatosan szerzett – jövedelme, akkor az eltartottak számába őt bele kell számítani. Tehát ha három gyerekünk közül csak kettő után jár családi pótlék, de a harmadik még otthon lakik, és első felsőfokú iskolai rendszerű képzését végzi, akkor a gyerekszámot illetően kettővel, a kedvezmény mértékénél viszont hárommal kell számolni, vagyis kétszer harminchárom ezer forintnyi kedvezmény jár, írja a Privátbankár.

Családi bérkalkulátor
Ha szeretné tudni, hogyan tudja kihasználni a maximális adókedvezményt, számolja ki azAdózóna családi bérkalkulátorával !

Egyedi esetnek számít, ha a családban egy egyetemista és egy rokkantsági nyugdíjban részesülő gyermek van. A szülő ilyenkor – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint – havonta 62 500 forint kedvezményt vehet igénybe. A rokkantsági járadékban részesülő gyermek ugyanis kedvezményezett eltartottnak minősül. Élettársi kapcsolatban nem közös gyermekek esetén nem lehet együtt számításba venni a gyerekeket a kedvezmény összegének megállapításakor. Ha például egy apának van egy gyereke, az élettársának pedig kettő, úgy, hogy egyik sem közös, akkor ez a család háromszor tízezer forint adómérséklést kaphat, míg ha közösek lennének a gyermekek, akkor háromszor harminchárom ezer járna.

A családi pótlékban részesülő szülő mellett házastársa vagy élettársa is kihasználhatja a kedvezményt. Ebből következik, hogy a gyerekek, vagy a forintosított kedvezmény tetszőleges arányban oszthatók a partnerek között, de egy eltartott után csak egyszer lehet igénybe venni a könnyítést. Egy kétgyermekes családban például járható út tehát, hogy az anya az egyik, az apa a másik utód után igényli a kedvezményt, de az is, hogy az egyik szülő veszi igénybe mindkét kedvezményt. A kétgyermekes szülők azt is megtehetik, hogy az anya csak „másfél” gyerek, az apa pedig csak „fél” gyerek után igényli a családi kedvezményt.

Elvált szülők: ki igényelheti a családi kedvezményt?

Elvált szülők esetében, ha az anya jogosult a családi pótlékra, akkor kizárólag ő érvényesítheti a kedvezményt, függetlenül attól, hogy a gyermekek gondozásáról az apával közösen gondoskodnak. Ebben az esetben, figyelmeztet a NAV, megosztani sem lehet a kedvezményt. Erre csak a magánszemély és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának van lehetősége. Amennyiben az apa újra megnősül és az új házasságból gyermeke születik, akkor a családi kedvezményt ugyanúgy érvényesítheti, illetve az új feleségével megoszthatja. De a kedvezmény érvényesítése során a volt feleségnél elhelyezett gyermekeit sem eltartottként, sem kedvezményezett eltartottként nem veheti figyelembe.

Fotó: KIM

Amennyiben valaki nem igényelte január 20-áig a kedvezményt a januári fizetésének bérszámfejtését megelőzően, az erre a hónapra járó kedvezményt csak az adóbevallásában, munkáltatói adó megállapításában tudja majd érvényesíteni 2012 első felében. A munkáltató az abban foglaltakat a következő kifizetéstől kezdve veszi figyelembe mindaddig, amíg a magánszemély nyilatkozatát vissza nem vonja, vagy nem módosítja. Ez például azt jelenti, hogy amennyiben egy munkavállaló bruttó 150 ezer forint havi fizetéséből tartja el egy kiskorú gyermekét, és nem teszi meg a családi kedvezményről és az adójóváírásról szóló adóelőleg‑nyilatkozatokat, akkor a fizetéséből a munkáltató 22 100 forinttal több adót von le, mint amennyit ténylegesen fizetnie kellene. Ebben az esetben a magánszemély akár egy évnél tovább is „hitelezni” fog a magyar államnak. A további hónapokra azonban ugyanúgy, a soron következő havi bérszámfejtést megelőzően bármikor nyilatkozni lehet, de a közszférában dolgozóknak legkésőbb az adott hónap 20-áig. Az adóelőleg-nyilatkozat évente akár többször is módosítható. Ha változnak a körülmények, akkor erről kötelező új nyilatkozatot tenni, de ha bármi változás következne be, akkor erről újfent nyilatkozni kell.

Fontos információk a nyilatkozat kitöltéséhez

A nyilatkozat bármilyen írásos formában megtehető, ugyanakkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is készített adóelőlegnyilatkozat-mintát, amely a NAV (korábbi nevén APEH) honlapjáról tölthető le – figyelmeztet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium tájékoztatója. A nyilatkozatnak – amelyet két példányban kell leadni a munkahelyen – tartalmaznia kell a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes azonosító adatait), minden (kedvezményezett) eltartott nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósságra vonatkozó kijelentést, a munkáltató nevét és adószámát, valamint a nyilatkozatban foglaltak tudomásulvételét igazoló kijelentést, míg munkáltató hiányában az erre vonatkozó kijelentést – foglalja össze honlapján a NAV. A kormányszóvivői tájékoztatón ugyanakkor azt is elmondták, hogy semmilyen dokumentumot nem kell csatolni a nyilatkozathoz, de meg kell őrizni a leírtak valóságtartalmát igazoló papírokat.

Forrás:

http://hvg.hu/kkv/20110121_csaladi_kedvezmeny_ado_adoalap_adojovaira

Módosítás dátuma: 2013. január 08. kedd, 23:15  

Szavazás

Melyik múzeumot látogatnád meg legközelebb?
 

Bejelentkezés

Advertisement

Featured Links:

keresés


Newsflash

Romastratégia: a megfelelő hozzáállás hiányzik leginkább
„Az EU-elnökség egyik legfontosabb eredménye, a cigány keretstratégia megalkotása” – nyitotta meg az Európai romastratégia a gyakorlatban című előadást Csuday Balázs ENSZ-nagykövet, a beszélgetés moderátora.

Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár bevezetőjében elmondta, nehéz úgy beszélni a romákról, hogy nincsenek jelen. Balog Zoltán hozzáfűzte, ez a megállapítás csak az előadásra érvényes, hiszen a munkafolyamatokban, a politikában a romák is képviseltetik magukat és érdekeiket. Az államtitkár kiemelte, nemzetstratégiai probléma, hogy Magyarországon a születési ráta a romák körében jóval magasabb a magyarokénál; a hátrányos helyzetű gyermekek között minden második cigány. „Még nem fogtuk fel a probléma súlyát; ez egy belső Trianon: túl kicsinek érezzük országunkat, mégis mintha lemondtunk volna az egykori területek egy részéről” - jegyezte meg a politikus. „Az ilyen területeken szegregáció alakult ki – nem faji értelemben -, innen kivonult az állam, itt bontakoznak ki a konfliktusok. A területi leszakadással az a baj, hogy itt pangani fog a gazdaság, megindul a »latin-amerikanizálódás«” - fűzte hozzá.

Nagy József Barna, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület cigánymissziójának vezetője beszámolt róla, hogy szervezetük 2001 óta működik, és nemcsak a cigányság, de a magyarság felkarolása is céljuk. Erre a célra külön cigány-misszióval foglalkozó részleget indítottak fő munkaterületeiken, Nagyváradon illetve Bihar megyében. „A segítségnyújtást sokan próbálják ellehetetleníteni, ellenérzés vált ki magyarokból és cigányokból is. Mi – ezért is - nem az okokat keressük, nem vonunk kérdőre senkit; mi a problémákat kívánjuk megoldani.” Nagy József Barna megjegyezte: délutánonként ő maga is cigánygyerekeknek tart napközit, aminek eredményeképpen nyolc fiatal jutott el az egyetemi oktatás szintjéig. „A cigányság hagyományai lassan eltűnnek, a nyelv és a cigányzene is elfelejtődik. Mi próbáljuk mindezt visszaadni, pedig ez nem a mi feladatunk lenne” - jegyezte meg a misszióvezető. Kiemelte, a cigány kultúrában sok dolog van, amire büszkének lehet lenni, „kultúra, öntudat nélküli rétegeket viszont nem lehet megsegíteni”.

Nagy József Barna legfontosabb célként a magyarok és a romák közös pontjainak megtalálását nevezte meg. „Romániában nem látom az állam és az egyház támogatási szándékát a romák felé” - hangzott el. Nagy József Barna hozzátette: ezeken a területeken inkább a problémák szőnyeg alá söprése folyik. A szervezetnek egyébként jelenleg nincs lehetősége fejlődésre, holott az igény erre óriási lenne.

Balog Zoltán államtitkár szerint meg kell különböztetni az attitűdöt, a hozzáállást: „nem mindegy, hogy emberbarátként, vagy kötelességből nyújtunk segítséget”. A politikus azt is elmondta, a jó politika egy hátrányból – ami Magyarországon nagy hátrány – előnyt kovácsol. „A stratégia végrehajtásához azonban ember kell, méghozzá olyan, aki megfelelő hozzáállással rendelkezik. Ez utóbbi hiányzik ma leginkább Közép-Európában” - fűzte hozzá. Balog felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos e téren a keresztény üzenet, mely a testvériséget, az egyenlő jogokat hirdeti. „Ha az egyházakat és az egyéni indíttatásból segíteni akaró embereket ebből a feladatból ki akarjuk hagyni, akkor halálra ítéltük a roma stratégiát” - fejezte be.

Egy néző kérdésére Balog Zoltán úgy felelt, „amennyiben az állam juttatásokat ad, azért ellenszolgáltatásokat várhat”, példaként az iskolalátogatási kötelezettséget hozta. „Azokat a családokat kell támogatni, akik a segítség mellett munkát is vállalnak” - zárta le az államtitkár.

Bánlaki D. Stel